Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Rewitalizacja

Zmiana Regulaminu Konkursu dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji - II edycja

|
Wiesław Bek

W dniu 23 maja 2017 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 306/6146/17 wyraził zgodę na zmianę Regulaminu Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego - II edycja przyjętego uchwałą Nr 236/4737/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 listopada 2016 r., w zakresie zmiany terminu realizacji projektu.

Zmiana Regulaminu Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego polega zastąpieniu obecnego zapisu o którym mowa w punkcie 11.2 Termin realizacji projektu: „Projekty muszą zostać zrealizowane do dnia 31 maja 2017 roku” zapisem o treści: „Projekty muszą zostać zrealizowane do dnia 31 maja 2017 r. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do dnia 30 czerwca 2017 r.”

W przypadku ubiegania się o wydłużenie terminu realizacji projektu niezbędne jest przedstawienie wyjaśnienia w zakresie braku możliwości realizacji projektu w terminie określonym we wniosku o przyznanie dotacji wraz z uzasadnieniem dla tej zmiany. W takim przypadku należy złożyć wymienione poniżej dokumenty (zaktualizowane o termin realizacji projektu):

• wniosek o przyznanie dotacji oraz skorygowany szczegółowy budżet projektu (3 egz.) wraz z wersją elektroniczną na jednej płycie CD,

• załącznik nr 7 do umowy dotacji, tj. Wartość i liczba dotacji celowej przyznanego dofinansowania – harmonogram transz (3 egz.) NOWY WZÓR

W przypadku wnioskowania także o inne zmiany w zakresie realizacji projektu (inne niż termin realizacji projektu) Wnioskodawca przedstawia niezbędne wyjaśnienia zgodnie z § 11 umowy o przyznanie dotacji.

Jednocześnie informuję, że koszty kwalifikowane w przypadku wydłużenia terminu zakończenia projektu, mogą być ponoszone do 30 czerwca 2017 r. Sprawozdanie końcowe z wykonania projektu powinno być dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 14 dni od dnia upływu zakończenia realizacji projektu. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Gminy powinny przedłożyć do zaopiniowana przez Zespół ds. rewitalizacji, program rewitalizacji najpóźniej do dnia 30 czerwca 2017 r.

 

Wartość i liczba dotacji celowej przyznanego dofinansowania - harmonogram transz