Rewital minW dniach 15,16 grudnia odbyły się spotkania informacyjne dla dotacjobiorców w ramach Konkursu dotacji – I edycja. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin województwa podkarpackiego zainteresowani rozliczeniem projektu na podstawie podpisanych umów o przyznanie dotacji. 

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przedstawili zasady realizacji i zmiany w umowie, omówili zasady kwalifikowalności wydatków oraz tematykę sprawozdawczości i rozliczenia projektu. Omówiono kwestie prawidłowego przygotowania programu rewitalizacji oraz procedurę i kryteria weryfikacji programów rewitalizacji zgłaszanych do Wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego.

Poniżej zamieszczamy prezentacje ze spotkań.

Zasady realizacji i zmiany w umowie. Kwalifikowalność wydatków. Sprawozdawczość i rozliczenia

Prawidłowe przygotowanie programu rewitalizacji. Procedura i kryteria weryfikacji programów rewitalizacji zgłaszanych do Wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego