Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Rewitalizacja

Wykaz programów rewitalizacji województwa podkarpackiego

|
Wiesław Bek

Logo nowe02

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Informacja dotycząca możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie „Uwolnij swój potencjał - uruchom przestrzeń”

|
Piotr Bartnik

Fundacja British Council i Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska, M. Widuch realizuje projekt pn. „Uwolnij swój potencjał – uruchom przestrzeń. Unlock your potential – activate space” w partnerstwie zagranicznym. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Raport o stanie polskich miast.

|
Wiesław Bek

Logo nowe02

W nawiązaniu do V Kongresu Rewitalizacji, który odbył się w Lublinie, ukazał się raport stanowiący podsumowanie wydarzenia pt. Rewitalizacja. Raport o stanie polskich miast.

Celem niniejszego raportu jest rekomendowanie konkretnych rozwiązań i kierunków dalszych działań związanych z programowaniem i wdrażaniem rewitalizacji w oparciu o analizę zaplanowanych w ramach programów rewitalizacji projektów, jak również na podstawie pogłębionej dyskusji eksperckiej, która miała miejsce w ramach V Kongresu Rewitalizacji i dotyczyła głównych problemów i wyzwań, z jakimi borykają się polskie miasta.

Link do publikacji:
http://obserwatorium.miasta.pl/