Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Projekt OUR WAY

Pierwszy newsletter projektu OUR WAY

|
Wiesław Bek

W grudniu 2018 do wszystkich partnerów projektu OUR WAY oraz interesariuszy Regionalnych Grup Interesariuszy został rozesłany pierwszy newsletter projektu.

Spotkania wewnętrzne projektu OUR WAY

|
Wiesław Bek

Miniaturka

W trakcie I-go semestru odbyły się dwa wewnętrzne spotkania osób zaangażowanych w realizację projektu OUR WAY (internal meetings).
Pierwsze spotkanie, w trakcie którego omówiono przebieg wizyty „kick-off meeting” w Murcji, stan realizacji projektu na dzień 5 września br. oraz podjęto działania wynikające z Harmonogramu Projektu, miało miejsce w dniu 5 września 2018 r.


W dniu 20 listopada 2018 r. odbyło się drugie spotkanie wewnętrzne osób zaangażowanych w realizację OUR WAY. Podczas tego spotkania omówiono dotychczasowy stan realizacji OUR WAY oraz harmonogram działań do wykonania do końca I-go semestru.

Spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej OUR WAY

|
Wiesław Bek

MInPierwsze spotkanie Regionalnej Grupy Roboczej Interesariuszy projektu OUR WAY wdrażanego w ramach programu Interreg Europa na lata 2014-2020 miało miejsce w Rzeszowie w dniu 5 października 2018 r.

Pierwsze spotkanie zespołu projektu OUR WAY w Hiszpanii

|
Wiesław Bek

Zdjęcie Hiszpania2W dniach 4-5 lipca 2018 r. przedstawiciele wszystkich partnerów projektu OUR WAY spotkali się w Murcji (Hiszpania) na spotkaniu otwierającym projekt (kick-off meeting).

Realizacja projektu "Zielone szlaki" w ramach programu INTERREG Europa

|
Wiesław Bek

Our WayZarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 25 września 2018 r. podjął uchwałę
Nr 476/10061/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w ramach projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) dofinansowanego z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020. Umowa partnerska z Liderem Projektu – Instytutem Turystyki Regionu Murcja (Hiszpania) została podpisana w dniu 1 października 2018 r.