Our WayZarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 25 września 2018 r. podjął uchwałę
Nr 476/10061/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w ramach projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) dofinansowanego z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020. Umowa partnerska z Liderem Projektu – Instytutem Turystyki Regionu Murcja (Hiszpania) została podpisana w dniu 1 października 2018 r.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. do 30.11.2022 r.
Projekt podzielony na 9 semestrów (łącznie 54 miesiące)
Całkowity budżet projektu: 967 244,00 EUR
EFRR: 810 288,90 EUR
Wkład Partnerów: 156 955,10 EUR, w tym wkład województwa: 17 879,70 EUR

Projekt realizowany jest w partnerstwie, które obejmuje 6 regionów:
- Murcia Region (Hiszpania – partner wiodący),

- Northern and Western Regional Assembly – Irlandia,

- Podkarpackie Region – Polska,

- Departmental Council of Herault – Francja,

- Hajdú-Bihar County Government – Węgry,

- Chamber of Commerce and Industry Vratsa - Bułgaria,

- doradczym jest Europejskie Stowarzyszenie Zielonych Szlaków - GREENWAYS (European Greenways Association) z Belgii.

Realizacja projektu ma na celu zachowanie, ochronę, promowanie i rozwijanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie, zgodnie z ideą Greenways. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez poprawę instrumentów polityki regionalnej, powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na rzecz inteligentnych specjalizacji, w tym poprawę narzędzi odpowiedzialnych za zarządzanie oraz promocję Greenways.

Projekt pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) jest dofinansowany z Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie:
https://www.interregeurope.eu/ourway  
https://www.facebook.com/OurwayEU  
https://twitter.com/OurWay18 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Broszura PL.pdf)Broszura informacyjna1938 kB