Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

PSRT WP do roku 2023

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął drugą wersję Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko uzupełnioną o sugestie Komisji Europejskiej

|
Piotr Bartnik

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 174/3557/16 z dnia 10 maja 2016 r. przyjął drugą wersję Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko uzupełnioną o sugestie Komisji Europejskiej, przekazane pismem Pana Patricka Amblarda, Kierownika Działu – Polska w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE.

Przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Program wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko zostały przedstawione Komisji Europejskiej celem potwierdzenia spełnienia warunku ex ante w ramach CT 7 na poziomie województwa podkarpackiego (poziom regionalny).