Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Prezentacja informacji dotyczącej Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad na posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego

|
KT

W dniu 27 stycznia 2014 r., na posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Jerzy Rodzeń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przedstawił informację o Programie Strategicznego Rozwoju Bieszczad.

Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad (PSRB)

|
KT

Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad (PSRB), w świetle art. 15 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84. poz. 712 z późn. zm.) stanowi dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym opracowanym w celu wdrażania średniookresowej strategii rozwoju regionu tj. Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020. Jest to program rozwoju określający sposób osiągnięcia celów określonych w strategii Podkarpackie 2020 na obszarze któremu jest dedykowany, z uwzględnienie jego specyficznych uwarunkowań.