logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Program Strategiczny Błękitny San (PSBS), podobnie jak drugi przygotowany przez władze regionalne i lokalne Program Strategiczny Rozwoju Bieszczad (PSRB) służy realizacji założeń Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020, uszczegóławiając jej zapisy w zakresie zapewniającym jak najlepsze wykorzystanie zasobów endogenicznych gmin położonych wzdłuż biegu rzeki San.