W dniu 29 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Uchwałą Nr 343/8170/14 przyjął projekt Programu strategicznego „Błękitny San” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt Programu został opracowany z inicjatywy Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz JST leżących wzdłuż rzeki San.