W dniu 22 maja 2014 r. w auli Regionalnego Centrum Kształcenia Zawodowego w Nisku, odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach trwających od 16 maja do 20 czerwca 2014 r. konsultacji społecznych projektu Programu Strategicznego „Błękitny San” wraz z Prognozą oddziaływania projektu Programu na środowisko.

W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci JST z powiatów: przeworskiego, leżajskiego, niżańskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego. Konsultowany projekt Programu przedstawił Pan Jerzy Rodzeń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Z kolei Pani Lucyna Zymyn z Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, omówiła Prognozę oddziaływania projektu Programu na środowisko. Następnie Pan Andrzej Kulig – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego przedstawił uwarunkowania poprawy stanu gospodarki wodno-ściekowej na obszarze objętym Programem. Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja, w toku której uczestnicy wskazywali na uwarunkowania realizacji Programu i wiązane z nim nadzieje na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej JST leżących nad Sanem.