W dniu 27 stycznia 2014 r., na posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Jerzy Rodzeń – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przedstawił informację o Programie Strategicznym „Błękitny San”.

Radni województwa zapoznali się z efektami dotychczas prowadzonych działań, jak również uzyskali informację o wymaganiach proceduralnych i dalszym toku prac nad Programem, które wynikają z zapisów Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84. poz. 712 z późn. zm).

Załączniki:
Pobierz plik (Prezentacjainformacji.pdf)Prezentacja informacji798 kB