Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

Informacja dot. naboru wniosków w ramach projektu „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

|
Wiesław Bek

Logo nowe02

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie informują, że nabór wniosków w ramach projektu pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB został zamknięty z dniem 31 grudnia 2018 r.

Zaproszenie dla MŚP z woj. podkarpackiego do rejestracji jako odbiorcy wsparcia w projekcie „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

|
Wiesław Bek

Logo nowe02

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie realizują wspólnie projekt pod nazwą „ Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB.

Zaproszenie do złożenia wniosków o kwalifikację Dostawców Usług oraz walidację Usług w projekcie „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

|
Wiesław Bek

Logo nowe02

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie realizują wspólnie projekt pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB („Projekt”).

Konferencja otwierająca projekt pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

|
Wiesław Bek

Logo nowe02

Rusza projekt, który ma być innowacyjnym wsparciem w modelu popytowym dla podkarpackich przedsiębiorców. To Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu (PPWB). Dzięki niej mikro, małe i średnie firmy będą mogły kupować umieszczone na platformie specjalistyczne usługi rozwojowe.

Nabór kandydatów na Niezależnych Doradców w projekcie „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”. Zaproszenie do złożenia wniosków

|
Katarzyna Augustyn

logo Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie realizują wspólnie projekt pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB („Projekt”).