Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 86/1977/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. przyjął opracowanie pn. „Obszary funkcjonalne w województwie podkarpackim”.

Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej