Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

V Podkarpackie Forum Terytorialne - o roli miast w rozwoju regionu

|
Michał Mielniczuk

161112 forumteryt„Znaczenie miast dla rozwoju województwa podkarpackiego” to hasło obrad V posiedzenia Podkarpackiego Forum Terytorialnego.  Forum powołane z inicjatywy Zarządu Województwa Podkarpackiego jest jednym  z głównych instrumentów służących realizacji zapisów Strategii Rozwoju Województwa. Dzisiejsze obrady otworzył Jerzy Cypryś, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

IV Podkarpackie Forum Terytorialne

|
Michał Mielniczuk

Samorządowcy, przedsiębiorcy, rektorzy wyższych uczelni, szefowie agencji rozwoju regionalnego oraz instytucji otoczenia biznesu uczestniczyli w IV posiedzeniu Podkarpackiego Forum Terytorialnego, które odbyło się w Rzeszowie 6 lipca br.

Konferencja konsultacyjna

|
Piotr Bartnik

Zarząd Województwa Podkarpackiego działając zgodnie z Art. 14n ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2014 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie zorganizowana zostanie konferencja konsultacyjna, której celem będzie wyrażenie opinii w sprawie przygotowanego przez Zarząd projektu „Stanowiska negocjacyjnego do Kontraktu Terytorialnego dla województwa podkarpackiego". Konferencja odbędzie się w ramach posiedzenia Regionalnego Forum Terytorialnego, jej rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 1000.

II Podkarpackie Forum Terytorialne

|
Tomasz Sanecki

II Podkarpackie Forum TerytorialneW dniu 26 marca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się II posiedzenie Podkarpackiego Forum Terytorialnego, którego tematem przewodnim była dyskusja o roli klastrów w regionalnej polityce rozwoju.