Otwórz/zamknij mapę strony

190801 forumW dniu 29 lipca 2019 r. w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się VIII posiedzenie Podkarpackiego Forum Terytorialnego, w którym udział wzięli podkarpaccy parlamentarzyści, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, partnerów gospodarczych i społecznych, instytucji naukowych oraz badawczych Posiedzenie otworzyła Pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.    Po przywitaniu uczestników przedstawiła program spotkania, który przewidywał prezentację diagnozy sytuacji społeczno - gospodarczej województwa podkarpackiego, prezentację projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, a także prezentację Raportu z konsultacji projektu Założeń Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030.

Pierwszym prelegentem był Pan Paweł Wais - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, który przedstawił i szczegółowo omówił Diagnozę Sytuacji Społeczno - Gospodarczej Województwa Podkarpackiego.

Następnie głos zabrał Pan prof. dr hab. Jacek Szlachta - ekspert opracowujący Strategię rozwoju województwa, który w formie prezentacji przedstawił, projekt Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

Podsumowania konsultacji projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 dokonał Pan Paweł Wais. Poinformował on zebranych, iż w czasie trwania konsultacji, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wpłynęło ponad 300 uwag do projektu Założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Zauważył, że znaczna część wniosków i uwag zgłaszanych podczas spotkań konsultacyjnych oraz za pośrednictwem formularzy należała do zagadnień szczegółowych, wykraczających poza przyjęty w założeniach Strategii poziom szczegółowości. W związku z powyższym zostaną one wykorzystane podczas przygotowywania ostatecznego tekstu Strategii.

W trakcie dyskusji głos zabrali:

- uczestniczący w spotkaniu parlamentarzyści, którzy poruszyli problemy planowania przestrzeni, bezrobocia, a w szczególności problemy bezrobocia wśród młodych;

- przedstawiciele administracji rządowej mówiący o problemach związanych ze zmianami klimatu, a także niekorzystnym problemem migracji i depopulacji;

- przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy mówili o współpracy transgranicznej oraz wzmocnieniu organizacji pozarządowych aktywizujących społeczeństwo;

- przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej poruszając temat ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.

Uczestnicy konferencji w swoich wystąpieniach podkreślali wagę nowo powstającej Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030, jako podstawowego dokumentu w realizacji przyszłej polityki rozwoju województwa tworzącego ramy dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027.

Spotkanie zakończyła Pani Marszałek Ewa Draus dokonując podsumowania oraz dziękując za uczestnictwo i aktywny udział w dyskusji.

 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego