Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

mężczyzna przy mikrofonie

 


Autorzy tekstu: Kamil Dudzik, Daniel Kozik

Autor zdjęć: Kamil Dudzik

Kancelaria Zarządu UMWP

 

„Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” – pod taką nazwą odbyła się konferencja inaugurująca projekt mający na celu wdrażanieefektywności zarządzania usługami w obszarze obsługi inwestora w administracji publicznej. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego.

 

W wydarzeniu udział wzięłoponad stu przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, w tym: wójtowie, burmistrzowie, dyrektorzy, kierownicy, a także pracownicy placówek samorządowych.Konferencję oficjalnie rozpoczął członek zarządu Stanisław Kruczek, który mówił o konieczności zwiększenia standardów w tym obszarze:

 

Niezwykle istotnym elementem działalności samorządowej jest współpraca z inwestorami w naszym regionie. Każdy przedsiębiorąca, który pojawia się w obszarze funkcjonalnym danej jednostki, nie tylko ją uatrakcyjnia i daje miejsca pracy, ale także staje się poniekąd naszym partnerem biznesowym. Dlatego też bardzo ważne jest, aby umożliwić każdemu z inwestorów swobodny rozwój i zapewnić niezbędną pomoc- mówił Stanisław Kruczek.

 

Podczas spotkania zostały zaprezentowane założenia programu, który ma na celu ujednolicenie obsługi w jednostkach samorządu terytorialnego na terenie województwa podkarpackiego w obszarze obsługi inwestora. Projekt przyczyni się do wprowadzeniajednakowych standardów dotyczących przygotowania oferty inwestycyjnej oraz ułatwienia odnalezienia poszukiwanej lokalizacji na stronie internetowejsamorządów uczestniczących w projekcie. Projekt przełoży się również do podniesienia poziomu wiedzy pracowników,umożliwiając samodzielną obsługę inwestorów. 

 

Założenia i kluczowe elementyprojektu, który jest skierowany do wszystkich JST z terenu Podkarpacia, zaprezentowałaEmilia Kojtych-Lichota, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w urzędzie marszałkowskimCele projektu mają być osiągnięte poprzez działania szkoleniowe upowszechniające strategiczne podejście do zarządzania rozwojem gospodarczym w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym: opracowanie i wdrożenie w JST minimalnego zakresu zasad współpracy z inwestorem; doskonalenie kompetencji kadr w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz obsługi inwestora; budowę lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora z udziałem instytucji otoczenia biznesu oraz publicznych służb zatrudnienia; a także elektronizację procesu obsługi inwestora, w szczególności dostępu do informacji o ofercie inwestycyjnej.

 

Galeria zdjęć: