Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi pozuje do zdjęcia

 


 

Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP

 

Wicemarszałek Piotr Pilch spotkał się z Andrzejem Kotem – sołtysem wsi Krzemienna w Gminie Dydnia w powiecie brzozowskim, który reprezentował swoje sołectwo w ogólnopolskim konkursie „Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa”.

 

Podczas spotkania wicemarszałek Piotr Pilch złożył gratulacje za realizację projektu pn. Modernizacja „Skweru Dydyńskich”, który został dostrzeżony przez jury konkursu, jako przykład zaangażowania mieszkańców na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy warunków życia mieszkańców wsi. Inicjatywa została uhonorowana dyplomem i czekiem o wartości dwóch tysięcy złotych.

 

Gratuluję społecznego zaangażowania i pasji, dzięki którym jednoczy pan mieszkańców swojej wsi i zachęca do wspólnych działań, dając tym samym cenny impuls oraz dobry przykład innym miejscowościom w regionie – mówił wicemarszałek.

 

Andrzej Kot jest sołtysem od 4 lat. W tym czasie zrealizował różne działania na rzecz swojej miejscowości. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego i delegatem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Wcześniej

 

Uroczyste podsumowanie VI edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” odbyło się 15 maja w Opolu podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego. To właśnie podczas tego spotkania sołtys Krzemiennej odebrał wyróżnienie.  

 

Celem konkursu jest promocja inicjatyw, które służą wzmocnieniu wspólnot sołeckich oraz korzystnie wpływają na warunki życia na wsi. Do udziału zostały zaproszone wszystkie sołectwa, które w latach 2010–2022 sfinalizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz ten stanowił wkład własny. W VI edycji konkursu uczestniczyło ponad 180 przedsięwzięć zrealizowanych przez wspólnoty mieszkańców wsi w 16 województwach. Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów z siedzibą w Koninie.

 

Galeria zdjęć: