Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


20 lutego br. odbyło spotkanie władz regionalnych z przedstawicieli Stowarzyszenia Czwórmiasta, biorącego udział w drugiej już edycji projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. Centrum Wsparcia Doradczego Plus (więcej o projekcie https://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/aktualnosci/centrum-wsparcia-doradczego-druga-edycja)

Ze strony Samorządu Województwa Podkarpackiego  w spotkaniu uczestniczyli Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pani Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego. Wśród Włodarzy Czwórmiasta udział w spotkaniu wzięli m.in.: Pan Dariusz Bożek Prezydent Miasta Tarnobrzega, Pan Władysław Ślusarczyk Wiceburmistrz Gminy i Miasta Nisko oraz Pan Marcin Marzec Burmistrz Miasta Sandomierza. W spotkaniu uczestniczyli także Dyrektorzy poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Podkarpackiego, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Tarnobrzega i Stalowej Woli oraz Gminy i Miasta Niska i Sandomierza.  

Pan Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego podkreślił, że Samorząd Województwa Podkarpackiego dostrzega potencjał Czwórmiasta, stąd też obszar ten został uwzględniony m.in. w zapisach Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030,  ale także w wielu innych dokumentach strategicznych i programowych regionu, w tym także w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. Jednocześnie wskazał Sandomierz jako wartość dodaną dla niniejszej Inicjatywy, dającą możliwość rozwijania współpracy ponadregionalnej z województwem świętokrzyskim. 

Pani Ewa Draus Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego wskazała, że miasta z obszaru Stowarzyszenia wyznaczone zostały w strategiach rozwoju województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego jako miasta rdzenie miejskich obszarów funkcjonalnych, które jako obszary strategicznej interwencji wymagać będą szczególnego podejścia. Pani Wicemarszałek wskazała również, że powiązania funkcjonalne miast mają charakter ponadlokalny i są podstawą do rozwoju aglomeracji Czwórmiasta, unikalnej w skali kraju.   

Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat możliwości wsparcia planowanych do realizacji przez Czwórmiasto projektów wypracowanych w ramach udziału w CWD Plus przy współpracy z ekspertami ze Związku Miast Polskich, biorącymi udział w projekcie jako doradcy Stowarzyszenia. Wśród projektów znalazły się inwestycje z obszaru turystyki, ochrony środowiska, przedsiębiorczości oraz transportu, które mają charakter partnerski.

Do potencjalnych źródeł finansowania planowanych do realizacji inwestycji wskazywano m.in. instrumenty ZIT w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz programy krajowe takie jak: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę i Środowisko 2021-2027 oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Uczestnicy spotkania wyrazili przekonanie, że podjęta współpraca w ramach Czwórmiasta oraz wypracowanie wspólnych projektów pozwoli na realizację wielu inwestycji o wymiarze ponadregionalnym.

Inauguracja działań Stowarzyszenia Czwórmiasta miała miejsce 15 lipca 2022 roku na Zamku Tarnowskich w Dzikowie. Celem porozumienia jest rozwój i współpraca pomiędzy miastami oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć, a wypracowane wspólne koncepcje, odpowiadające na potrzeby obszaru Czwórmiasta, znajdą swoje finansowanie w dostępnych źródłach zewnętrznych.