Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

ludzie na krzesłach podczas wykładu

 


Autorzy tekstu: Elżbieta Fleszar/ Aleksandra Gorzelak – Nieduży   
Departament Rozwoju Regionalnego UMWP/Biuro Prasowe UMWP  

Autor zdjęć Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP 

 

Tak zatytułowana została konferencja, która zorganizowana została w Rzeszowie przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Jej gościem była wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus.

 

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu RPO WP 2014 – 2020”, ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Wydarzenie miało charakter hybrydowy i skierowane było do przedstawicieli różnych środowisk: polityki, nauki  życia społecznego oraz samorządu terytorialnego z regionu, w tym do przedstawicieli podmiotów i instytucji dysponujących wiedzą, doświadczeniem i danymi użytecznymi w procesie monitorowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na Podkarpaciu.

 

To ważne, abyśmy w czasie debat i dyskusji w gronie ekspertów rozmawiali o najważniejszych zagadnieniach dotyczących otoczenia geopolitycznego, demograficznego, społecznego województwa podkarpackiego. W dynamicznie zmieniającej się sytuacji, w jakiej żyjemy musimy na bieżąco monitorować zmiany, wyciągać  z nich wnioski i wychodzić im naprzeciw. Nie możemy zapominać także o sferze kultury i jej wpływie na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Wymiana poglądów i doświadczeń jest tu niezbędna – mówiła o wydarzeniu wicemarszałek województwa Ewa Draus.

 

Pierwsza część konferencji poświęcona została aktualnej sytuacji geopolitycznej i temu, jaki i na ile ma ona wpływ na rozwój województwa podkarpackiego. Zaproszeni prelegenci przedstawili między innymi bieżące procesy migracyjne, w tym kwestie uchodźctwa z Ukrainy a także zmian sytuacji demograficznej w Polsce i na Podkarpaciu. Mówiono o sytuacji geopolitycznej Polski wobec wybuchu wojny na Ukrainie.

 

Dyskutowano o geopolityce w kontekście bezpieczeństwa narodowego i indywidualnego  oraz o wyzwaniach i szansach dla województwa podkarpackiego w związku z napływem uchodźców z Ukrainy.

 

Druga część konferencji poświęcona została kwestiom kultury i jej wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Zaprezentowane zostały najważniejsze zagadnienia i wnioski z badań dotyczących m.in. oceny potencjału i możliwości rozwoju podkarpackich instytucji kultury w kontekście nowych wyzwań. W paneludyskusyjnym rozmawiano o problematyce kultury i jej wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy województwa.

 

Galeria zdjęć: