Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi przy stole

 


Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Mateusz Kurasz

Kancelaria Zarządu UMWP

 

W Medyce odbyło się robocze spotkanie poświęcone przywróceniu kursów pociągów na nieczynnej od lat linii kolejowej 102. Chodzi o połączenie z Przemyśla do Chyrowa na Ukrainie przez powstające w Malhowicach nowe przejście graniczne. W rozmowach uczestniczyła wicemarszałek Ewa Draus, która reprezentowała Samorząd Województwa Podkarpackiego.

 

W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele polskich służb granicznych, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, rzeszowskiego oddziału PKP PLK oraz ministerstw: infrastruktury i finansów. Rozmowy poprzedziła wizyta na powstającym w Malhowicach polsko-ukraińskim przejściu drogowym. Uczestniczy spotkania byli także na dworcu kolejowym w Przemyślu oraz na przejściu granicznym w Medyce.

 

Dzięki temu mogliśmy dokładnie ustalić, jaką infrastrukturą dysponujemy w kontekście odpraw i organizacji ruchu granicznego oraz co jest jeszcze do zrobienia, aby te połączenia kolejowe na linii 102, łączące przygraniczne regiony Polski i Ukrainy, mogły zostać przywrócone  – tłumaczy wicemarszałek Ewa Draus.

 

Dalsza część spotkania poświęcona była ustaleniom warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby mogłyby być uruchomione pilotażowe kursy pociągów na linii 102. Wicemarszałek Ewa Draus podtrzymała wolę jak najszybszego uruchomienia przez samorząd województwa trzech par pociągów na tej linii. Zaznaczyła jednak:

 

Konieczne będą oczywiście uzgodnienia z partnerami z Ukrainy, z tamtejszym przewoźnikiem w zakresie rozkładu jazdy oraz opłat za przejazdy. Zaś operator, spółka POLREGIO, musi uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, aby pociągi mogły zostać dopuszczone do jazdy w Ukrainie – powiedziała wicemarszałek Ewa Draus.

 

Na zakończenie spotkania jego uczestnicy zadeklarowali podjęcie intensywnych starań w zakresie swoich kompetencji, aby jak najszybciej uruchomić połączenia Przemyśl-Chyrów.

 

Galeria zdjęć: