Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzie siedzący przy stole.

 


Te umowy to inwestowanie w kapitał ludzki na obszarach wiejskich naszego regionu – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch w czasie konferencji prasowej, w czasie której podpisane zostały pierwsze w 2022 roku umowy na inicjatywy w ramach „Uniwersytetu Samorządności” oraz „Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi”.

 

Wspierając lokalne wspólnoty dbamy o zachowanie ich tożsamości i umacnianie więzi międzypokoleniowych – dodała wicemarszałek Ewa Draus tuż przed podpisaniem umów z gminami z Podkarpacia.

 

Wicemarszałkowie województwa podkarpackiego Ewa Draus i Piotr Pilch podpisali dziś, 29 czerwca 2022 roku, w Rzeszowie umowy z kilkunastoma samorządami z wielu zakątków Podkarpacia, na realizację działań w 2022 roku ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2021 - 2025.

 

Gminy z  regionu otrzymają środki z programu na realizację działań wpisanych do Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi oraz w ramach inicjatywy Uniwersytet Samorządności. Tegoroczny Podkarpacki Program Odnowy Wsi dysponuje kwotą 1 277 030 złotych, całość pieniędzy pochodzi z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego. Ze środków tych skorzysta aż 87 gmin, by realizować założenia swych Sołeckich Strategii Rozwoju oraz 18 gmin, by działać w ramach „Uniwersytetu Samorządności”.

 

 

Od lat na obszarach wiejskich z sukcesem realizujemy przedsięwzięcia w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aby te działania, których efekty widoczne są w niemalże każdym zakątku Podkarpacia, były jeszcze bardziej skuteczne, przekazujemy jako samorząd województwa środki z naszego budżetu. Tak dzieje właśnie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi – mówił na konferencji wicemarszałek Piotr Pilch – Doskonale wiemy, że te środki, choć wydawałyby się niezbyt imponujące są tym elementem, który wyzwala i integruje kreatywność mieszkańców, pozwalając im wspólnie decydować, jakie zadania i działania są najważniejsze z ich perspektywy i na co chcą przeznaczyć środki w ramach swej społeczności – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Wicemarszałek Ewa Draus podkreślała w czasie konferencji, że inwestowanie w rozwój małych lokalnych społeczności jest jednocześnie dbaniem o kulturową tożsamość Podkarpacia, o tradycje rodzinne oraz te dotyczące Małych Ojczyzn, które zawsze były w nich przekazywane z pokolenia na pokolenie.

 

Lokalne społeczności dbają o realizację zadań, które dotyczą estetyki swoich miejscowości, organizowania czasu wolnego - przez place zabaw, ale też inne zadania, istotne dla dobrego funkcjonowania społeczności wiejskich, szczególnie istotne tu są działania Kół Gospodyń Wiejskich oraz strażaków ochotników, co widać w realizowanych zadaniach, bo są to modernizacje  czy odnowa świetlic, remiz, wyposażenie domów ludowych. Te działania tworzą poczucie wspólnoty na obszarach wiejskich i to jest wielki kapitał – mówiła wicemarszałek Ewa Draus. – Działania na rzecz obszarów wiejskich cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, bo to oni pracując społecznie, poświęcają swój czas i energię, by polepszać jakość życia w swych miejscowościach. – a my, jako zarząd  województwa  bardzo się z tej aktywności cieszymy i chętnie ją wspieramy i wspierać będziemy – dodała wicemarszałek Draus.    

 

W tym roku aż 87 gmin z regionu otrzyma dofinansowanie zadań mieszczących się w założeniach Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi, w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Łącznie do samorządów, które zdecydowały się uczestniczyć w tym programie trafi
1 020 039  złotych, a koszty całkowite realizowanych zadań wynoszą ponad 2,7 mln złotych. Kwota wsparcia dla jednego działania nie przekracza 12 tys. zł., na dofinansowanie wniosku złożonego przez gminę, pozostałe koszty potrzebne do zrealizowania przedsięwzięcia ponosi samorząd gminny.

 

Choć środki przypadające na jednego beneficjenta nie są wysokie, ale są wyczekiwane przez lokalne społeczności. Budżet województwa daje połowę kwoty, drugą połowę dokłada budżet gminy i dopiero ta kwota pozwala zrealizować zadanie wpisane do Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi. Te, wydawać by się mogło drobne inicjatywy mają wielkie znaczenie, bo są realizacją pomysłów mieszkańców poszczególnych sołectw. A to stanowi o sile tych działań  – podkreślał  podczas konferencji wicemarszałek Piotr Pilch.   

 

W tym roku w ramach zapisanych zadań m.in.: modernizowane i wyposażane będą świetlice wiejskie oraz domy kultury, zagospodarowana zostanie przestrzeń wiejska infrastrukturą sportową i rekreacyjną. Innym typem zadań są imprezy plenerowe o integracyjnym charakterze, które planują zorganizować niektóre gminy.

Jedną z gmin, które otrzymują dofinansowanie jest gmina Przemyśl, jak podkreśla wójt tym razem pieniądze zostaną wykorzystane w Krównikach.

 

Nasza gmina w części jest typowo rolnicza, a w części stanowi rodzaj podmiejskiej sypialni dla Przemyśla. Szczególne znaczenie ma tu tworzenie więzi lokalnej wspólnoty, bo napływowi mieszkańcy po prostu się nie znają, a potrzebują miejsca, gdzie dałoby się takie więzi budować -  podkreślał uczestniczący w konferencji wójt Przemyśla Andrzej Huk.- Te środki posłużą  na stworzenie placu zabaw oraz siłowni na świeżym powietrzu. Te pieniądze są rodzajem budżetu obywatelskiego, mieszkańcy sami zdecydowali, czego potrzebują. Inwestycja na pewno będzie miała znaczenie dla budowania sąsiedzkich więzi – dodał wójt.

 

W czasie konferencji mówiono także o innym zadaniu, którym jest dofinansowanie na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”. Otrzyma je z budżetu województwa 18 gmin biorących udział w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025”.

 

Pomoc od samorządu województwa wyniesie 256 991 złotych i trafi do samorządów, które zostały wyłonione w zeszłym roku w trybie konkursowym do zorganizowania „Uniwersytetów Samorządności” w swoich powiatach. Koszty całkowite zaplanowanych zadań wyniosą 350 095 złotych - mówiła podczas konferencji Magdalena Sobina, dyrektor Departamentu PROW.

  

Dziś w urzędzie umowy na dofinansowanie podpisali przedstawiciele 5 z 18 gmin, które otrzymają dofinansowanie na działania służące realizacji II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”.

Jednostkowa kwota wsparcia nie przekracza 15 tys. złotych dla wniosku złożonego przez gminę, pozostałe koszty potrzebne do zrealizowania przedsięwzięcia ponosi lokalny samorząd.

 

Przygotowana przez Samorząd Województwa Podkarpackiego inicjatywa uatrakcyjnia kierowaną do mieszkańców regionu ofertę edukacyjną, dając dodatkowe możliwości rozwijania zainteresowań i pasji. Jest także kolejnym elementem kreowania poczucia wspólnoty dla lokalnych społeczności – zaznaczyła wicemarszałek Ewa Draus.

 

Realizacja koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” obejmuje wykonanie dwóch etapów prac.  
W poprzednim roku (2021) gminy, otrzymały wsparcie na drobne prace remontowe i wyposażenie lokali umożliwiających przeprowadzenie szkoleń tematycznych. W 2022 roku, w ramach części edukacyjnej projektu każda z gmin jest zobowiązana do zorganizowania i przeprowadzenia za pośrednictwem podmiotów szkolących, co najmniej 6 inicjatyw edukacyjnych.

 

W ramach Uniwersytetu Samorządności chcemy przeprowadzić kursy dotyczące pomocy przedmedycznej w rolnictwie – każde działanie, które jest szansą na integrację młodszych i starszych, na tworzenie poczucia wspólnoty w lokalnych społecznościach ma ogromny sens – mówiła wójt Kuryłówki Agnieszka Wyszyńska, dziękując zarządowi województwa za możliwości, jakie stwarzają środki z budżetu województwa.

 

Z kolei w Kolbuszowej pieniądze w ramach Uniwersytetu Samorządności posłużą do przygotowania i przeprowadzenia cyklu seminariów i warsztatów etnograficznych dotyczących bezpośredniego przekazu tradycji lasowiackich w środowiskach lokalnych.  

W różnych gminach dzięki tym środkom odbędą się zajęcia dotyczące m.in. kwestii: ekologii, historii, zagadnień samorządowych czy etnografii. Niektóre działania będą miały również wymiar praktyczny, ponieważ część beneficjentów zdecydowała się przeprowadzić warsztaty np. z robotyki, pierwszej pomocy przedmedycznej, tradycyjnego rękodzieła, pielęgnacji drzew i krzewów, a nawet elementów samoobrony.

Jedną z ciekawych inicjatywy edukacyjnych w ramach Uniwersytetu Samorządności  jest organizacja  konferencji i pokazu mody historycznej z okresu XX wieku, która realizowana będzie przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji Strojów Historycznych "Damy i Huzary” z Przemyśla i odbędzie się w Birczy, w powiecie przemyskim.

 

Dzięki temu, że zostaliśmy dostrzeżeni i otrzymaliśmy wsparcie możemy się rozwijać i swymi prezentacjami ubogacać lokalne wydarzenia – mówił  w  czasie spotkania Andrzej Kawecki Prezes Stowarzyszenia Damy i Huzary w Przemyślu, które w ramach Uniwersytetu Samorządności otrzyma dotację. Stowarzyszenie zajmuje się odtwarzaniem stylizacji z okresu międzywojennego oraz lat 40 i 50 XX wieku. Celem szkolenia, które będzie realizowane w ramach inicjatywy „Uniwersytet Samorządności” będzie edukacja społeczna o dziedzictwie kulturowym minionego wieku -  Wydarzenie stanowić będzie nietuzinkową lekcję historii, która z pewnością zaciekawi każdego uczestnika – zaznaczył prezes Kawecki.

 

Galeria zdjęć:

 

Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak – Nieduży
Autor zdjęć: Anna Magda
Autor wideo: Michał Hubala

Biuro Prasowe UMWP