Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Plakat programu „GovTech_InnoLab_Innowacyjne Samorządy Przyszłości. Wsparcie dla JST w procesie wdrażania innowacji na rzecz lokalnych społeczności”.

 


Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z Krakowa zaprasza Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) z całej Polski do udziału w Programie „GovTech_InnoLab_Innowacyjne Samorządy Przyszłości. Wsparcie dla JST w procesie wdrażania innowacji na rzecz lokalnych społeczności”.

 

Oferta programu dla JST obejmuje nieodpłatne szkolenia dla pracowników samorządowych z zakresu innowacyjnych technik zarządzania projektami i trybu konkursowego przewidzianego w PZP oraz wsparcie doradcze merytorycznych ekspertów w praktycznym przećwiczeniu pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań. Nabór do programu odbywa się na bieżąco (w rundach) poprzez formularz zgłoszeniowy i potrwa do listopada 2022.

 

Szczegóły programu znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie www.marr.pl/govtech.