Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Prezentacja multimedialna – slajd tytułowy

14 lipca 2022r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie z inicjatywy Fundacji Fundusz Współpracy, odbyło się kolejne spotkanie z Partnerstwami kontynuującymi swój udział w ramach nowej edycji projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus).

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w spotkaniu udział wzięły Pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pani Emilia Kojtych – Lichota – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele poszczególnych Partnerstw, tj. Partnerstwo Gmin Powiatu Kolbuszowskiego, reprezentowane przez Panią Elżbietę Wróbel - Wójta Gminy Niwiska,
a także Przewodnicząca Rady niniejszego Partnerstwa, Pana Eugeniusza Galeka - Wójta Gminy Cmolas oraz Pana Kazimierza Kwaśnika  - Koordynatora Partnerstwa;  Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego reprezentowane przez: Pana Wiesława Marchela - Przewodniczącego Rady Partnerstwa, Pana Waldemara Ocha - Sekretarza Gminy Brzozów, oraz Pana Jacka Cetnarowicza - Koordynatora Partnerstwa; a także Partnerstwo Zagłębie Ambitnej Turystyki, reprezentowane przez Pana Adama Dańczaka - Wójta Gminy Jaśliska,
a także Przewodniczący Rady niniejszego Partnerstwa, Grzegorza Wołczańskiego – Zastępce Burmistrza Gminy Rymanów i Panią Dianę Błażejowską - Sekretarza Gminy Bukowsko.

W spotkaniu uczestniczyli również doradcy i opiekunowie Partnerstw: ze strony Fundacji Fundusz Współpracy: Pani Anna Wolska oraz Pan Marcin Bzdyra, a ze strony Związku Miast Polskich Pan Marek Gabzdyl.

Jako gospodarz spotkania, gości przywitała Pani Ewa Draus, która podkreśliła istotną rolę projektu CWD w kształtowaniu partnerskiego procesu planowania strategicznego oraz realizacji wspólnych działań.

Podczas spotkania przedstawiciele Partnerstw mogli zaprezentować dotychczas wypracowane rozwiązania wraz z planowanymi do realizacji projektami strategicznymi przygotowanymi w ramach poprzedniej edycji projektu.

Z kolei Pani Anna Wolska zaprezentowała na spotkaniu założenia nowej edycji projektu CWD Plus, podkreślając, że w jej ramach prace skupione będą m.in. na opracowaniu dokumentacji projektowej dla działań zaplanowanych przez Partnerstwa w pilotażu.

Natomiast Pan Marek Gabzdyl - przedstawiciel Związku Miast Polskich omówił proces instytucjonalizacji Partnerstw, podkreślając, że do realizacji wspólnych działań istotne jest zaangażowanie różnych interesariuszy społeczno – gospodarczych, a realizacja wspólnych projektów strategicznych może odbywać się w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Niniejsze zagadnienia wprowadziły uczestników spotkania do wspólnej dyskusji dotyczącej m.in. możliwości finansowania zaplanowanych projektów w ramach funduszy europejskich na lata 2021-2027 oraz dalszej współpracy Samorządu Województwa z Partnerstwami.  

Opiekunowie Partnerstw podkreślili również, że w ramach nowej edycji projektu CWD Plus, zaplanowana jest seria kolejnych spotkań sieciujących, podczas których będzie możliwość zaproszenia do ich udziału także ekspertów zewnętrznych. W ramach niniejszych spotkań rozważano realizację różnego rodzaju szkoleń, warsztatów, mających na celu ukazanie Partnerstwom różnych możliwości realizacji planowanych projektów strategicznych.