Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi pozuje do zdjęcia

 


 

Marszałek Władysław Ortyl został powołany do Podkarpackiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Jej działalność została zainicjowana w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji przez Platformę Przemysłu Przyszłości, fundację Skarbu Państwa.

 

Regionalne Rady stanowią integralną część polskiego ekosystemu Przemysłu 4.0 złożonego z przedsiębiorstw, jednostek naukowych i badawczych, administracji publicznej, klastrów i organizacji społecznych i będą koordynować działania poszczególnych podmiotów w zakresie digitalizacji sektora przemysłowego. Opinie i rekomendacje płynące z regionów mają wpływ na kształtowanie kierunków współpracy Fundacji z Instytucjami Otoczenia Biznesu, Nauką, Biznesem, Administracją, oraz Hubami Innowacji Cyfrowych.

 

W skład Rady oprócz marszałka weszli także: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz przedstawiciele podkarpackich uczelni wyższych i firm z regionu. Marszałka Władysława Ortyla w Podkarpackim Centrum Innowacji reprezentowała wicemarszałek Ewa Draus.

 

Cieszę się, że działalność Rady, która została powołana w naszym województwie będzie się skupiać na analizie regionu w zakresie transformacji cyfrowej, szkoleniach i warsztatach dla menadżerów branży produkcyjnej. Wierzę, że da to dodatkowy impuls do rozwoju gospodarczego Podkarpacia. Ważne będzie także uruchomienie dodatkowego narzędzia dla przedsiębiorców tzw. „nawigatora finansowego”, dzięki któremu przedsiębiorca będzie mógł poznać aktualne możliwości finansowania – mówi marszałek Władysław Ortyl

 

W obszarze działalności rad znajduje się między innymi biznes.Współpraca podejmowana w ramach Rad Regionalnych wzmacnia transformację cyfrową biznesu w regionach. Pozwala ona diagnozować potrzeby, docierać z informacją do przedsiębiorców oraz wyznaczać odpowiednie kierunki transformacji, oparte na doświadczeniu przedsiębiorstw, które są liderami przemysłu przyszłości w regionie, kraju oraz na świecie.

 

Ważnym ogniwem w ekosystemie Rad jest regionalna administracja. Z ich pomocą badane są linie demarkacyjne pomiędzy regionalnymi, a centralnymi instrumentami wsparcia biznesu. Rady uczestniczą w procesie legislacyjnym ustaw we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, w efekcie czego regulacje gospodarcze są dostosowywane do praktyki gospodarczej.

 

Kolejnym obszarem działalności Rad są instytucje otoczenia biznesu, gdzie następujeinicjowanie partnerstw z podmiotami z poszczególnych regionów. Priorytet stanowi wzmocnienie działań na rzecz transformacji kluczowych klastrów. Wymiar współpracy ma charakter produktowy i promocyjny.

 

Współpraca Rad Regionalnych z Nauką stanowi to kolejny obszar działania, który pozwoli na zdiagnozowanie luk edukacyjnych w zakresie zaspokajania potrzeb regionalnego rynku pracy. Ponadto rolą Rady jest wskazanie potrzeb edukacyjnych oraz określenie kierunków rozwoju nauki w kierunku Przemysłu 4.0.

 

Członkowie Rady dobierani są wśród przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, nauki oraz administracji. Gremia składają się z czołowych przedstawicieli wyżej wymienionych obszarów, co czyni je prestiżowymi think tankami, które mają realny wpływ na konkurencyjność  
i rozwój polskiego przemysłu. Rady działają w charakterze pro publico bono.

 

Galeria zdjęć:

 Autor Tekstu: Daniel Kozik

Źródło zdjęć: Facebook | Podkarpackie Centrum Innowacji

Biuro prasowe UMWP