Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Trzy osoby mówią do kamery

 


 

Możemy przekazać konkretne informacje w sprawie budowy mostu na Sanie w Jarosławiu – powiedział podczas wtorkowej konferencji marszałek Władysław Ortyl, który wraz z minister Anną Schmidt oraz wojewodą podkarpackim Ewą Leniart poinformował o ogłoszonym przetargu na tę inwestycję oraz o rządowym wsparciu na zadanie, które wynosi ponad 150 mln złotych.

 

W Jarosławiu, w biurze poselskim Anny Schmidt – sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, odbyła się konferencja prasowa poświęcona ważnej dla województwa, a zwłaszcza dla powiatu jarosławskiego inwestycji – budowie nowych odcinków drogi wojewódzkiej 865 wraz z przeprawą mostową przez San.

 

Ogłosiliśmy przetarg, będziemy mieli już jutro podpisaną umowę na dofinansowanie z panią wojewodą. Nie ma żadnych przeszkód dla realizacji te inwestycji – mówił w Jarosławiu marszałek Władysław Ortyl.

 

 

Starania o realizację tego zadania czyniła minister Anna Schmidt, która nie kryła zadowolenia, że wchodzi ona w decydujący i oczekiwany etap:

 

Mamy dzisiaj do ogłoszenia bardzo ważną i radosną wiadomość, na którą czeka wielu mieszkańców Podkarpacia, a szczególnie Jarosławia i powiatu jarosławskiego. Ogłaszamy kluczowy etap realnej budowy mostu na Sanie – powiedziała poseł Anna Schmidt.

 

Przetarg na to zadanie został ogłoszony przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który realizuje to zadanie z ramienia samorządu województwa. Dotyczy on dwóchodcinków drogi wojewódzkiej nr 865: odcinka Munina – Sobiecin (wraz z mostem na Sanie, rozbudową węzła w ciągu obwodnicy Jarosławia (DK94) i rondem w Sobiecinie) oraz odcinka Sobiecin – Koniaczów wraz z rondem na istniejącej drodze nr 865 w Koniaczowie. Pierwszy odcinek wraz z mostem ma dofinansowanie z budżetu państwa, drugi finansowany będzie w całości z budżetu województwa.

 

Mamy nadzieję, że oferty przetargowe zostaną otwarte już przed 10 sierpnia. Zainteresowanie jest bardzo duże, mamy dużo zapytań, mnóstwo szczegółów musimy wyjaśnić, różnego rodzaju zagadnienia, które występują w tym trudnym terenie – mówił marszałek Ortyl.

 

Kiedy rozpoczyna się etap wyłonienia wykonawcy w trakcie procedury przetargowej, to można mówić o uruchomieni inwestycji – dodała minister Anna Schmidt.

 

Wojewoda Ewa Leniart podkreślała nie tylko znaczenie tej inwestycji dla rozwoju i bezpieczeństwa tej części regionu, ale także to, że zadanie otrzymało ogromne dofinansowanie z budżetu państwa:

 

Most, który będzie zrealizowany na rzece San to także znacząca kosztowo inwestycja. O ile przygotowanie dokumentacji to jest kwota rzędu ok. 2 mln złotych z czego 911 tys. to jest dofinansowanie z budżetu państwa, o tyle już realizacja inwestycji to jest 196 mln złotych a dotacja z budżetu państwa to jest kwota 156 mln złotych – podkreśliła wojewoda Ewa Leniart.

 

Myślę, że spotkamy się tutaj pod koniec roku i wbijemy tę symboliczną łopatę, przekażemy plac budowy i będzie można fizycznie realizować tę inwestycję – zapewnił na koniec konferencji marszałek Władysław Ortyl.

 

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec wraz z budową mostu na rzece San to inwestycja realizowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jej zasadniczym elementem jest nowa przeprawa mostowa przez rzekę.Inwestycja pozwoli na rozładowanie ruchu na istniejącym już moście w Jarosławiu oraz ruchu tranzytowego z miasta. Droga wraz z mostem będzie liczyła prawie 2 km długości i będzie wyprowadzać ruch z Jarosławia w kierunku północnym. Most będzie liczył 624 metry z przęsłem nurtowym o długości 100 m.

 

Kalendarium podjętych działań:

W ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów przyznane zostało wsparcie na przygotowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji. W 2019 roku, po otrzymaniu wsparcia, ogłoszony został przetarg na dokumentację, który wygrała firma Promost Consulting z Rzeszowa. W ramach umowy opracowała ona kompletny projekt wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, postanowieniami i decyzjami dla dwóch nowych odcinków drogi wojewódzkiej nr 865 wraz z mostem na Sanie.

 

Dokumentacja projektowa pozwoliła złożyć wniosek do wojewody podkarpackiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W styczniu 2022 roku wojewoda wydała ZRID, a to z kolei umożliwiło złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z ogłoszoną przez ministra infrastruktury listą zadań mostowych – inwestycja uzyskała dofinansowanie.

Autor tekstu i zdjęć: Monika Konopka

Autor wideo: Mateusz Romankiewicz

Biuro prasowe UMWP