Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi za stołem

 


Tekst: Kamil Dudzik 

Kancelaria Zarządu

 

W środę 19 października odbyła się już V edycja Podkarpackiego Forum Ekonomii Społecznej, która połączona byłą z Galą Konkursu pn. "Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej".

 

Forum to nie tylko prelekcje czy dyskusje ale również Gala konkursu, która zorganizowana została przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

 

Konkurs zorganizowany był pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, który również ufundował nagrody dla uczestników. Podobnie jak w latach ubiegłych wręczone zostały nagrody i wyróżnienia przedsiębiorstwom społecznym, podmiotom reintegracyjnym, samorządom i osobom fizycznym, które w sposób szczególny swoimi działaniami przyczyniają się do wspierania i rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie. Nagrody w imieniu Marszałka Władysława Ortyla wręczał Stanisław Kruczkek – członek zarządu województwa podkarpackiego i Jerzy Jęczmienionka - dyrektor ROPS w Rzeszowie.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy przesłali swoje zgłoszenia do udziału w Konkursie. Poniżej zamieszczamy listę laureatów tegorocznego konkursu w poszczególnych kategoriach.

 

KATEGORIA I: „PODKARPACKI LIDER EKONOMII SPOŁECZNEJ”

I MIEJSCE: Fundacja Podaruj Miłość

WYRÓŻNIENIE: Fundacja Lanka

KATEGORIA II: „SAMORZĄD PRZYJAZNY EKONOMII SPOŁECZNEJ”

I MIEJSCE: Gmina Zarzecze

WYRÓŻNIENIE: Gmina Tryńcza i Gmina Sędziszów Małopolski

KATEGORIA III: „ANIMATOR EKONOMII SPOŁECZNEJ”

I MIEJSCE: Pan Adam Józefczyk

WYRÓŻNIENIE: Pani Dominika Marć

KATEGORIA IV: „PODKARPACKI LIDER REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

I MIEJSCE: Warsztat Terapii Zajęciowej PSONI Koło w Krośnie

WYRÓŻNIENIE: Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Ropczycach

 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom, wyróżnionym i nominowanym w konkursie oraz życzymy dalszych sukcesów i energii do działania.

 

Galeria zdjęć: