Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi pozuje do zdjęcia

 


 

Ostatni rok prac podsumowała dziś Grupy Robocza ds. Sztucznej Inteligencji. W specjalnej konferencji wziął udział marszałek Władysław Ortyl. Na spotkaniu eksperci przedstawiali rekomendacje, raporty, projekty oraz sugestie regulacyjne. Podpisano także wiele listów intencyjnych.

 

Konsorcjum Smart Secure Cities (SSC), którego członkiem jest Województwo Podkarpackie złożyło wniosek do Programu Cyfrowa Europa, w którym określiliśmy, że będziemy się specjalizować w Smart City/IoT. Okazało się, że nasz wniosek jest jedynym projektem ogólnokrajowym specjalizującym się w tej właśnie dziedzinie. Klientami naszego EDIHa (Europejski Hub Innowacji Cyfrowych - European Digital Innovation Hub – EDIH) będą MŚP i organizacje sektora publicznego. Odpowiadając na ich potrzeby, nasz EDIH zapewni narzędzia wspierające wewnętrzną cyfryzację, rozwój inteligentnych technologii i ich wdrażanie. Zapewni edukację i podnoszenie świadomości za pomocą szkoleń, rozwój innowacji i skalowanie dzięki usługom dostępu do finansów. Zbuduje współpracę MŚP i JST poprzez infrastrukturę Networking i Test Before Invest. Działania naszego EDIHa będą zarządzane przez Koordynatora - Polski Klaster IoT & AI SINOTAIC w ścisłej współpracy z pozostałymi 10 Partnerami oraz odbiorcami usług.

 

Nasz udział w tym przedsięwzięciu jest bardzo istotny. Technologia wspiera bowiem zarówno samorządy i przedsiębiorstwa, umożliwia jeszcze głębszą współpracę. Jesteśmy innowacyjnym województwem również technologie cyfrowe na Podkarpaciu są już powszechnie wykorzystywane – powiedział marszałek Władysław Ortyl 

 

Marszałek Władysław Ortyl uczestniczył dziś w podpisaniu listu intencyjnego współpracę między wspomnianym klastrem i Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

 

W ramach Konsorcjum promieniujemy z Podkarpacia na takie regiony, które nie mają żadnego EDIH-a czyli świadczymy usługi w lubelskim, podlaskim, zachodniopomorskim, opolskim i lubuskim. Konsorcjum tworzą podmioty z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, ułatwiających dostęp do usług finansowych i networkingowych dla MŚP oraz PSO. Członkowie Konsorcjum współpracują ze sobą od 2020 roku i do tej pory zrealizowali kilka wspólnych inicjatyw hybrydowych i internetowych, takich jak: szkolenia i webinaria, wydarzenia networkingowe, konferencje międzynarodowe, usługi Dostęp do finansów i Test Before Invest, wspieranie MŚP i JST, działając jako nieformalne centrum innowacji cyfrowych. Wybrani Beneficjenci i Partnerzy Afiliowani posiadają infrastrukturę technologiczną zapewniającą wsparcie w zakresie High Power Computing (HPC), Cyberbezpieczeństwa, 5G, Sztucznej Inteligencji (AI) oraz innych dziedzin technologicznych wspierających Smart Cities/IoT.

 

Jak pokazują badania rynku Internetu Rzeczy, na świecie i w Polsce jest to przemysł nie tylko o ogromnym, jeśli nie największym, potencjale rozwoju, ale także o strategicznym znaczeniu dla każdej gospodarki. Chcąc wykorzystać szanse jakie niesie ze sobą ta gałąź przemysłu zrodziła się idea wykorzystania potencjału polskich firm, uczelni, instytutów badawczych i organizacji pozarządowych w obszarze IoT oraz AI i utworzenia Polskiego Klastra IoT & AI. Obecnie klaster ma siedzibę właśnie na Podkarpaciu. Zakres jego działania jest zgodny z RIS województwa podkarpackiego.

 

Nasz EDIH dotrze do odbiorców usług dzięki dobrze zaplanowanej, geograficznie i dobrze zbilansowanej sieci członków Konsorcjum pochodzących z różnych regionów Polski. Posiadają oni dużą i aktywną sieć MŚP i JST, które już były przez nich obsługiwane.

 

W ramach konsorcjum w województwie podkarpackim ważną rolę będzie pełnić Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która w ramach EDIH świadczyć będzie usługi innowacyjne, takie jak doradztwo finansowe, szkolenia i rozwój umiejętności, które są potrzebne i niezbędne do udanej transformacji cyfrowej.

 

EDIH zapewniając dostęp do wiedzy technicznej i eksperymentów, a także możliwość „przetestowania przed inwestycją/before invest ”, pomoże  firmom usprawnić procesy biznesowe/produkcyjne, produkty lub usługi przy użyciu technologii cyfrowych. Łączy on potencjał różnych konsorcjantów z całej Polski na skalę ponadregionalną.

 

Łączy korzyści płynące z lokalizacji regionalnej z wymianą możliwą dzięki sieci europejskiej. Liczba partnerów i ich rozmieszczenie umożliwi świadczenie usług, których lokalne firmy faktycznie potrzebują poprzez utworzony ekosystem innowacji. Europejski zasięg sieci umożliwi wymianę najlepszych praktyk między ośrodkami w różnych krajach, a także świadczenie specjalistycznych usług w regionach, w których kompetencje nie są dostępne.

 

Lider Konsorcjum – Polski Klaster IoT & AI SINOTAIC – stworzył jeden z nielicznych w Europie cyber-fizyczny showroom Innowacji IoT, który działa jako portal internetowy i fizyczny obiekt w Katowicach, w Polsce, gdzie można wygodnie zobaczyć najnowocześniejsze polskie rozwiązania technologiczne z obszaru Internetu Rzeczy i Smart City.

 

Galeria zdjęć:

Autor tekstu: Tomasz Leyko

Biuro Prasowe UMWP

Źródło zdjęć: KPRM