Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi pozuje do zdjęcia na tle flag biało-czerwonych.

 

Autor tekstu: Natalia Mierzwa-Sowa
Autor zdjęć: Michał Hubala

Kancelaria Zarządu UMWP

 

List intencyjny dotyczący budowy stacji elektroenergetycznej na Podkarpaciu podpisano w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Stronami porozumienia są: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, PGE Dystrybucja i Gmina Jarosław. W wydarzeniu uczestniczyli również wicemarszałek Piotr Pilch oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

 

To pierwsza tego typu inicjatywa realizowana we współpracy PGE Dystrybucja i PSE na Podkarpaciu. Jej znaczenie jest niezwykle istotne, bowiem przyczyni się do poprawy pewności zasilania również na poziomie transgranicznym – powiedział Prezes Zarządu PGE Dystrybucja Jarosław Kwasek.

 

PSE w najbliższych latach planują realizację wielu inwestycji i modernizacji dla zapewnienia efektywnej i bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo-wschodniej części kraju. Podejmowane działania mają na celu przede wszystkim poprawę pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej, w tym terenów inwestycyjnych oraz stworzenie warunków pod przyłączenie OZE w regionie – dodał Włodzimierz Mucha, Wiceprezes Zarządu PSE.

 

Zainicjowane dziś przedsięwzięcie ma na celu rozwój infrastruktury elektroenergetycznej i umożliwienie nawiązania współpracy transgranicznej w zakresie przesyłu energii, czego efektem będzie utworzenie nowej stacji najwyższych napięć (400/110 kV) Jarosław wraz z wprowadzeniem do niej linii Rzeszów – Chmielnicka oraz stworzenie infrastruktury towarzyszącej operatora systemu dystrybucyjnego - PGE Dystrybucja.

 

Inwestycja na terenie gminy Jarosław, wraz z wprowadzeniem linii Rzeszów – Chmielnicka jest zgodna ze Strategią rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 w ramach obszarów tematycznych dotyczących infrastruktury dla zrównoważonego rozwoju i środowiska, bezpieczeństwa energetycznego i OZE oraz rozwoju  infrastruktury energetycznej. Kierunkiem właściwym dla rozwoju gospodarczego  regionu jest ciągła rozbudowa i modernizacja sieci przesyłowej, dystrybucyjnej oraz  rozdzielczej, modernizacja istniejących elektrowni oraz systemów elektroenergetycznych, z wykorzystaniem najnowszych technologii pozwalających na maksymalne wykorzystanie energii i zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko. Możemy śmiało powiedzieć, że realizacja tej inwestycji będzie miała swój trwały udział w tworzeniu warunków dla rozwoju Podkarpacia – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Nowa stacja elektroenergetyczna Jarosław 400/110 kV pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego południowo-wschodniej Polski oraz umożliwi przyłączenie nowych stref przemysłowych.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | List intencyjny dot. budowy stacji najwyższych napięć