Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi pozuje do zdjęcia

 


Autor tekstu: Natalia Mierzwa-Sowa

Autor zdjęć: PUW

 

W związku z trwająca na Ukrainie wojną i koniecznością zwiększenia przepustowości przejść granicznych, w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, podpisano aneks dotyczący skrócenia terminu budowy drogowego przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice. Decyzja o przyspieszeniu realizacji inwestycji i możliwości  szybszego oddania do użytku nowego przejścia to efekt decyzji Ministra Finansów, który 28 grudnia 2022 r. zwiększył limit środków budżetowych umożliwiających korektę harmonogramu rzeczowo- finansowego tego zadania.

 

Aneks podpisali wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz przedstawiciele firmy Starbag sp. z o.  W wydarzeniu wzięli także udział: poseł Tadeusz Chrzan oraz prezydent Przemyśla Wojciech Bakun. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch.

 

(…) Przejście Malhowice – Niżankowice będzie stanowiło uzupełnienie infrastruktury drogowej dla przejścia, które funkcjonuje już od wielu lat dla Medyki. Dzięki aneksowaniu umowy, prace związane z realizacją inwestycji  zostaną przeprowadzone do końca bieżącego roku, natomiast wyposażenie oraz uruchomienie przejścia nastąpi w pierwszym kwartale 2024 r. Warto podkreślić, że  infrastruktura nowego przejścia będzie tak rozwiązana, aby w jednym miejscu realizować odprawy służb polskich oraz ukraińskich tak, jak to się dzieje na istniejących przejściach w Krościenku i Budomierzu – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

 

Podpisany dzisiaj aneks to kolejny dowód przyjaźni polsko-ukraińskiej. Pokazuje, że Polska nadal wspiera kraj ogarnięty wojną, a rząd polski podejmuje działania, takie jak na przykład to dzisiejsze, polegające na zwiększeniu środków na budowę przejścia granicznego w Malhowicach, by jeszcze bardziej udrażniać oraz zwiększać przepustowość przejść granicznych z Ukrainą. Powstanie nowego przejścia granicznego ma również bardzo ważny wymiar gospodarczy. Po obu jego stronach znajdzie zatrudnienie wielu ludzi – mówił wicemarszałek Pilch.

 

Pierwsze porozumienie dotyczące budowy granicznego przejścia drogowego zostało zawarte w drodze wymiany not dyplomatycznych w 2012 r. W kolejnych latach 2017-2018 opracowano dokumentację projektową budowlaną oraz wykonawczą. W ogłoszonym w grudniu 2020 r. przetargu na głównego wykonawcę robót wybrano firmę Starbag Sp. z .o. z którą 18 sierpnia 2021 r. podpisano umowę na kwotę ponad 98 mln zł z 45 miesięcznym terminem realizacji. Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę DPG Malhowice odbyło się 3 września 2021 r. Następnie przekazano plac budowy i rozpoczęto prace m.in. geodezyjne, archeologiczne i wodociągowe. Z uwagi na potrzebę rozszerzenia prac archeologicznych podlegających nadzorowi Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obszar badań poszerzył się z 65 do 378,5 ara, zaś wartość inwestycji wzrosła do kwoty 100 895 346,51 zł.

 

Nowe przejście graniczne będzie przeznaczone dla międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego o dopuszczalnej maksymalnej masie do 3,5 t. Do użytku zostanie oddane w pierwszym kwartale 2024 r.