Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Logo ESA

 


 Autor artykułu: Departament Gospodarki Regionalnej UMWP

 

18 stycznia 2023 roku, w Warszawie, odbyła się konferencja otwierająca pierwszy nabór startupów w ramach inkubatora ESA BIC Poland. Konferencja została zorganizowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Polskiej Agencji Kosmicznej.

 

ESA BIC Poland to sieć inkubatorów tworzonych w Europie z wykorzystaniem środków krajowych oraz pochodzących z Europejskiej Agencji Kosmicznej, których celem jest wspieranie i inspirowanie przedsiębiorców, których przedsięwzięcia są na wczesnych etapach rozwoju, związanych z branżą kosmiczną tj. którzy wykorzystują technologie pochodzące z sektora kosmicznego dla potrzeb innych branż (spin-off), lub którzy wykorzystują technologie stosowane w innych branżach, dla potrzeb branży kosmicznej (spin-in). 


Dzięki procesowi inkubacji przedsięwzięcia te staną się działającymi komercyjnie rozwiązaniami. ESA BIC Poland zapewnia wsparcie w postaci finansowania bezzwrotnego, udostępnienia przestrzeni biznesowej oraz doradztwa o charakterze biznesowym i technologicznym w różnych segmentach branży kosmicznej.

 

Beneficjentami programu, tj. podmiotami podlegającymi inkubacji w ramach programu ESA BIC Poland mogą być mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku nie dłużej niż 5 lat, dostarczające produkty, procesy lub usługi z wykorzystaniem nowych technologii lub przy innowacyjnym wykorzystaniu istniejących technologii („Startup”).

 

Każdy startup inkubowany w ramach ESA BIC Poland otrzyma:

 

• bezzwrotne finansowanie do 50 000 EURO na rozwój produktu lub usługi,
• wsparcie techniczne do 80 godzin ,
• wsparcie w rozwoju biznesu oraz mentoring do 50 godzin,
• dostęp do biur i infrastruktury technicznej na czas inkubacji,
• doradztwo prawne do 10 godzin, 
• prawo do korzystania z marki ESA BIC,
• dostęp do międzynarodowej sieci społeczności ESA BIC,
• międzynarodową promocję projektu.

 

Proces inkubacji każdego ze startupów może potrwać maksymalnie do dwóch lat. 

 

Innowatorzy i przedsiębiorcy z całej Polski mogą zgłaszać się już dziś do inkubatora. Sama inkubacja realizowana jest w dwóch miastach - w Warszawie oraz w Rzeszowie. 

 

Działalność ESA BIC Poland prowadzona i koordynowana jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. przy współpracy z Centrami Inkubacji w Warszawie i w Rzeszowie. 

 

Proces inkubacji jak i udostępnienie powierzchni biurowej w Rzeszowie prowadzić będzie Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Nabór ma charakter ciągły. W danym roku planowane są 2 terminy oceny nadsyłanych aplikacji. Najbliższy planowany termin oceny to: 14 kwietnia 2023 r.

 

Dokumenty niezbędne do złożenia aplikacji udostępnione będą na stronie esabic.pl w dniu 20 stycznia 2023 r.

 

Więcej szczegółów na stronie: https://arp.pl/pl/o-arp/dla-mediow/aktualnosci/arp-sa-otwiera-inkubator-esa-bic-poland-i-poszukuje-startupow/