Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

ludzie siedzą na scenie

 


 

Autor tekstu: Natalia Mierzwa – Sowa

Kancelaria Zarządu UMWP

 

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się XV Europejski Kongres Gospodarczy. Podczas trzydniowych debat, rozmów i spotkań specjaliści z wielu dziedzin szeroko pojętej gospodarki mierzą się z wyzwaniami, jakie po ustępującej pandemii przyniosła wojna w Ukrainie. Ważną tematyką jest również konkurencyjności i transformacja sektora energii, a przede wszystkim kwestia niezależności od importu paliw i surowców.

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego na forum gospodarczym reprezentowali wicemarszałkowie - Ewa Draus i Piotr Pilch.

 

Podczas pierwszego dnia forum, w panelu zatytułowanym „Inicjatywa Trójmorza – idea i współpraca” swoją wiedzą i doświadczeniami podzieliła się wicemarszałek Ewa Draus. Wicemarszałek opowiedziała o programie Via Carpatia i szansach rozwoju dla województwa podkarpackiego, które on stwarza:

 

Podkarpackie jest regionem przygranicznym i przywiązuje bardzo dużą uwagę do współpracy regionalnej i transgranicznej. To właśnie w Łańcucie, jeszcze w obecności śp. Lecha Kaczyńskiego podpisaliśmy deklarację i podjęliśmy rozmowy na temat już obecnej Via Carpatia. Od 2006 roku, kiedy inicjatywa ta nie miała jeszcze nazwy, prowadzone były mniej lub bardziej intensywne działania do tego, by drogę tę uznano za korytarz TEN-T w Unii Europejskiej. Tak się stało. Do 2026 roku będą wybudowane wszystkie odcinki Via Carpatii i będzie ona łączyła Europę Środkowo-Wschodnią i regiony, które leżą przy granicy UE i umożliwi połączenia stolicy regionów wszystkich obszarów Trójmorza. Przewidywane jest również połączenie do Kijowa. Umożliwia to tzw. „status członka uczestniczącego” Ukrainy w wielu inicjatywach Trójmorza (…). – mówiła wicemarszałek Ewa Draus.

 

W drugim dniu forum, obok Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej minister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, w panelu pt. „Regiony i inwestycje”, wziął udział wicemarszałek Piotr Pilch, który opowiadał o potrzebach mieszkańców na poziomie regionów i o rozpoczynającej się niebawem nowej perspektywie finansowej:

 

Podkarpacie jest regionem, które bardzo dobrze wydatkuje środki unijne. Cieszymy się również z nowej perspektywy finansowej, którą w tym roku uruchamiamy. Mamy do dyspozycji na podkarpaciu 2 miliardy 265 milionów euro, czyli środki o 5% większe niż w poprzedniej perspektywie i należymy do jednego z niewielu województw, w którym te środki są większe niż poprzednio. Istnieje kilka priorytetów przy korzystaniu z tych środków. Są to m.in. gospodarka wodno-ściekowa. Już w poprzedniej perspektywie były wydatkowane środki na ten cel. Istnieją również dwa tereny turystyczne, które wymagają ogromnego wsparcia. Są to Bieszczady i Roztocze, które wymagają inwestycji drogowych. Na terenach tych większość z dróg ma status wojewódzki, dlatego też wymaga interwencji z tego poziomu. W planach są również nowe inwestycje: Podkarpackie Centrum Nowych Technologii i Technologii Medycznych, Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej, robotyka w szkołach. Duże środki będą przekazane na politykę rolną i działania takie, jak scalenia gruntów, infrastruktura na terenach wiejskich, lokalne grupy działania (…) – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

W ostatnim dniu forum w panelu dotyczącym kluczowej inwestycji w rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej weźmie udział Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Galeria zdjęć: