Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Sześciu ludzi za stołem

 


Dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na Podkarpaciu aktywnie prowadzone są kolejne procesy scaleniowe w regionie – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch w czasie podpisania umów o dofinansowanie projektów scaleniowych w regionie.   

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podpisanych zostało pięć umów o dofinansowanie projektów scaleniowych realizowanych przez starostów powiatów: przeworskiego, łańcuckiego, mieleckiego oraz brzozowskiego. W imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego umowy podpisał Piotr Pilch wicemarszałek województwa podkarpackiego. W uroczystości uczestniczył też radny województwa Karol Ożóg.

 

Cieszy nas możliwość kontraktowania kolejnych środków przeznaczonych na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podpisane dzisiaj umowy to wynik szóstego już naboru wniosków przeprowadzonego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Tym razem pomoc z budżetu Unii Europejskiej wynosi ponad 56 mln zł, a 32 mln pochodzą z budżetu państwa. Pozwoli to na przeprowadzenie prac na sześciu obiektach o łącznej powierzchni prawie 7 tys. ha – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Województwo Podkarpackie dysponuje w obecnej perspektywie finansowej najwyższą alokacją w Polsce, przeznaczoną na wsparcie procesów scaleniowych. To rekordowa kwota przekraczająca 530 mln zł. Do tej pory udało się dofinansować scalenia wydatkując prawie 340 mln zł.

 

Środki przyznane na podkarpackie scalenia to aż 27% puli krajowej, ta wielkość pozwala o nas mówić jako o liderze ważnego dla obszarów wiejskich procesu – podsumowuje Piotr Pilch.

 

Z uwagi na duże, historyczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych w regionie scalenia gruntów są szczególnie istotnymi inwestycjami. Dzięki nim poprawiają się warunki gospodarowania, a obniżeniu ulegają koszty produkcji rolnej. Środki przeznaczone do dyspozycji województwa podkarpackiego na ten cel w ramach PROW 2014-2020 pozwolą na scalenie ponad 40 tys. ha. W scaleniach weźmie udział ponad 10 tys. gospodarstw. W ramach zagospodarowania poscaleniowego wybudowanych i przebudowanych zostanie ponad 1600 km dróg.

 

Do 25 lipca 2022 trwa siódmy nabór wniosków na scalenia gruntów, który skonsumuje pozostającą aktualnie do dyspozycji regionu kwotę ok. 140 mln zł.   

 

Ponad 31 mln złotych przeznaczonych zostanie  na scalania  gruntów we wsi Kalników w powiecie przemyskim.

14 lipca w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie wicemarszałek województwa Piotr Pilch podpisał umowę o przyznaniu pomocy na inwestycję  pn. scalenie gruntów wsi Kalników w gminie Stubno.

W imieniu powiatu  przemyskiego  umowę podpisał Pan Marek  Kudła – wicestarosta oraz  pan Jan Semków – członek zarządu powiatu.

Wartość całkowita pomocy (środki budżetu państwa i środki unijne) wynosi: 31 178 171,51 zł, z czego poziom pomocy ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 19 838 670,00 zł czyli 63,63 % kosztów kwalifikowalnych.

Jest to największa do tej pory wartość inwestycji i największa kwota pomocy spośród wszystkich umów zawartych na scalanie gruntów w województwie podkarpackim.

Scaleniem zostanie objęte ponad 2400 ha gruntów.

 

W ramach zagospodarowania poscaleniowego planowane jest wybudowanie około 25 km dróg i przebudowanie kolejnych ponad 21 km dróg. Planowany termin zakończenia wszystkich prac związanych z postępowaniem scaleniowym oraz zagospodarowaniem poscaleniowym to czerwiec 2025 roku.

 

Pełna galeria zdjęć na: Facebook | Kolejne środki na scalenia gruntów zakontraktowane

Autorzy tekstu Paweł Stokłosa, Paweł Barnak

Departament PROW

Autor zdjęć Anna Magda

Biuro prasowe UMWP