Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

ludzie siedzą przy stole

 


 

Autor tekstu: Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro prasowe  UMWP

 

Ponad 200 tysięcy złotych, które przekazujemy wesprze dwie kolejne inwestycje w obiektach, które służą osobom niepełnosprawnym - mówiła członek zarządu Anna Huk w czasie uroczystości w urzędzie marszałkowskim. Członek zarządu złożyła podpisy pod dokumentami dofinansowania dla dwóch zadań inwestycyjnych.

 

W podpisaniu umów uczestniczył także dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka oraz przedstawiciele instytucji, które otrzymały dofinansowanie.  Obecni byli: starosta brzozowski – Zdzisław Szmyd, członek zarządu powiatu – Wiesław Marchel oraz skarbnik Powiatu Brzozowskiego – Maria Częczek. Jarosławskie stowarzyszenie reprezentowali z kolei przewodniczący zarządu PSONI koło w Jarosławiu – Mariusz Mituś, skarbnik - Barbara Kot oraz główna księgowa – Ewa Pietrasiewicz.

 

Podpisane umowy dotyczą dofinansowania robót budowlanych, które wykonane zostaną w 2023 roku. Środki - w ramach działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej - pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pieniądze trafią do jarosławskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz do Powiatu Brzozowskiego.

 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak wielkie są potrzeby w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym i cały czas wychodzimy im naprzeciw – mówiła w czasie podpisania umów członek zarządu województwa Anna Huk.

 

Dzięki podpisanej właśnie umowie z PSONI w Jarosławiu, Samorząd Województwa Podkarpackiego dofinansuje roboty budowlane w budynku mieszczącym się przy ul. Wilsona  w Jarosławiu, gdzie zlokalizowane są dwie placówki: Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Filia Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego im. Krystyny Rajtar. Prace obejmują remont budynku, dzięki któremu usunięte zostaną wady konstrukcyjne i uciążliwe usterki, remont dachu oraz przebudowę wejścia głównego do budynku, tak, by  zostało dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Jarosławskie stowarzyszenie otrzyma na ten cel nieco ponad 130 tysięcy złotych, ze środków PFRON, będących w dyspozycji Województwa Podkarpackiego.

 

Kolejne nieco ponad 70 tysięcy złotych otrzyma Powiat Brzozowski. Są to także pieniądze ze środków PFRON, którymi dysponuje samorząd województwa. Dzięki tej kwocie  dofinansowana zostanie przebudowa korytarzy dwóch pięter w budynku Domu Pomocy Społecznej w Brzozowie. Dzięki temu remontowi budynek zostanie dostosowany do wymagań techniczno-użytkowych w zakresie dostępności architektonicznej. Będzie to miało także wpływ na funkcjonalność użytkowania i bezpieczeństwo poruszania się  mieszkańców placówki.

 

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć: Facebook | Kolejne pieniądze na inwestycje dla osób niepełnosprawnych