Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzi siedzą przy stole

 


 

Autor tekstu: Daniel Kozik
Autor zdjęć: Tomasz Leyko

Biuro Prasowe UMWP

 

Perspektywy rozwoju polskiego rolnictwa oraz polskiej energetyki w kontekście bezpieczeństwa – to tematy poruszane podczas II Posiedzenia Konwentu Marszałków Województw RP, które miało miejsce w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Udział w konwencie wziął marszałek Władysław Ortyl.

 

W konwencie uczestniczyli - marszałkowie, wicemarszałkowie oraz członkowie zarządów województw. Ponadto w dyskusjach udział wzięli także: Henryk Kowalczyk - wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Anna Moskwa - Minister Klimatu i Środowiska, Janusz Wojciechowski - Komisarz UE do spraw rolnictwa, Paweł Mirowski, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”, zastępca prezesa NFOŚiGW oraz Joanna Gierulska - wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego powitał wszystkich gości i rozpoczął dyskusję w ramach pierwszego panelu:

 

Od kilku lat jesteśmy świadkami zjawisk i wydarzeń, które uświadomiły nam, jak kruchy i wrażliwy jest łańcuch produkcji, przetwórstwa i dystrybucji żywności. Jednak mamy wizje i perspektywy na to, żeby polskie rolnictwo było naprawdę silnym elementem polskiej i europejskiej gospodarki – mówił marszałek lubelski.

 

W pierwszym panelu głos zabrał Henryk Kowalczyk, wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który mówił o trudnościach stojących przed rolnictwem:

 

Troską rządu i samorządów jest troska o bezpieczeństwo żywnościowe. Jest to temat numer jeden, szczególnie kiedy nie skończyła się jeszcze pandemia, a rozpoczęła się wojna w Ukrainie, co spowodowało zerwanie łańcuchów dostaw, blokady portów Morza Czarnego, ale też znaczący ubytek plonów jeśli chodzi o Ukrainę, która jest znaczącym eksporterem żywności. To wielkie wyzwanie, bo Ukraina jest naszym najbliższym sąsiadem. Spadek plonów i ograniczenie dostaw żywności do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, do tego pojawiające się susze, to wyzwanie przed rolnictwem europejskim, w tym Polski, aby te luki zapełniać, aby zabezpieczyć żywność dla społeczeństwa polskiego. Polska produkuje żywności dużo więcej niż konsumuje, to też pokazuje, jak wielki wkład ma rolnictwo w gospodarkę polską. Rolnictwo jawi się, jako bardzo istotna cześć gospodarki. Szansa, przed którą rolnictwo stoi, musi być w pełni wykorzystana. Temu też ma służyć perspektywiczna polityka rządu i samorządów – dodał minister.

 

Joanna Gierulska, wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa również odniosła się do kwestii bezpieczeństwa żywnościowego:

 

Bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z głównych celów Wspólnej Polityki Rolnej, na którą jest przeznaczona aż jedna trzecia unijnego budżetu. Na to bezpieczeństwo żywnościowe składają się różne elementy, które w całości stanowią pewien łańcuch od pola do stołu. On powinien być zrównoważony i stabilny, więc musimy mieć stabilną produkcję, która też uwzględnia trudności, jakie w tej chwili mamy nie tylko związane z sytuacją w Ukrainie, ale też w związku ze zmianami klimatu – powiedziała.

 

Marszałek Władysław Ortyl w dyskusji poświęconej rolnictwu, zwrócił uwagę na dodatkowe możliwości zapewnienia dochodu rolnikom:

 

Samorząd miał kiedyś więcej instrumentów, za pomocą których mógł oddziaływać na obszary wiejskie, ale teraz też podejmujemy działania interwencyjne, dlatego realizujemy projekty na rzecz rolnictwa, a poprzez to wspieramy szeroko rozumiane bezpieczeństwo żywnościowe. Ważnym elementem jest poszukiwanie i dawanie możliwości rolnikom oraz obszarom wiejskim dodatkowych źródeł dochodowych. Rolnictwo przy dużym rozdrobnieniu, jak to ma miejsce chociażby na Podkarpaciu, nie daje pełnej możliwości w zakresie zapewnienia dochodu rolnikom. Dlatego dodatkowe dochody związane chociażby z prowadzeniem agroturystki, czy zakładaniem winnic, takie możliwości im daje. Państwo dzisiaj dostrzega tę potrzebę bycia regulatorem na rynku. W tych czasach szczególnych widać, że ta potrzeba interwencjonizmu jest potrzebna – mówił marszałek Ortyl.

 

Janusz Wojciechowski, Komisarz UE do spraw rolnictwa, mówił z kolei o pracach podejmowanych w Komisji Europejskiej na rzecz unijnego rolnictwa:

 

Dzisiaj w Komisji Europejskiej mamy doroczną konferencję, gdzie dokonujemy przeglądu najważniejszych wyzwań w rolnictwie. Przedstawiałem na niej pewne refleksje związane z sytuacją w rolnictwie na przestrzeni ostatniej dekady i możemy porównać, co się zmieniło w rolnictwie europejskim. Równocześnie jesteśmy na etapie finalizowania prac nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej, tym ostatnim etapem, który stanowią Krajowe Plany Strategiczne. Mamy Wspólną Politykę Rolną, wspólne cele dla całej Unii, ale też Krajowe Plany Strategiczne i krajowe strategie. To państwa członkowskie wybierają, co chcą preferować w swojej polityce rolnej – mówił Janusz Wojciechowski.

 

Drugi panel dotyczył bezpieczeństwa energetycznego, w tym rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii oraz roli regionów w budowaniu tego bezpieczeństwa.

 

Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska zabrała głos w sprawie perspektyw rozwoju polskiej energetyki:

 

Bezpieczeństwo regionalne jest niezmiennie związane z bezpieczeństwem krajowym. Jesteśmy w trakcie realizacji polityki energetycznej do 2040 roku. Ostatnie lata realizacji tej polityki wskazują, że w tych najbliższych perspektywach będzie ona wyglądała trochę inaczej i to są w dużej mierze dobre wiadomości. Bardzo szybko w naszym, kraju rozwijają się odnawialne źródła energii, co musi zostać doszacowane w tej strategii. Dużo mówi się też o małej energetyce jądrowej – i to jest bardzo ważny wątek z perspektywy lokalnej, ale i dużych firm, które tej energii potrzebują naprawdę sporo – to jest coś, co na pewno rozwiązałoby wiele problemów. Drugi wątek to wątek ciepłownictwa i tu też perspektywy są duże. To wszystko daje nową perspektywę naszemu bezpieczeństwu energetycznemu. Te technologie nie pozostają w sprzeczności z tak zwanym „dużym atomem”. Po raz pierwszy ten duży projekt atomowy Polski jest tak zaawansowany – powiedziała minister.

 

Paweł Mirowski, zastępca prezesa NFOŚiGW mówił natomiast o programie „Czyste Powietrze”:

 

Program „Czyste Powietrze” jest programem masowym, dedykowanym osobom indywidualnym, ale też właścicielom i współwłaścicielom, budynków jednorodzinnych, niemniej jednak zasady, warunki i cele tego programu przekładają się na szeroko rozumiany temat naszego bezpieczeństwa energetycznego. Celem tego programu jest walka z niską emisją, walka ze smogiem, walka o poprawę jakości powietrza – mówił.

 

Marszałek Władysław Ortyl odniósł się do programu, który Podkarpackie będzie realizować w ramach nowego programu regionalnego:

 

My w programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia oparliśmy się na programie „Stop Smog” i poprzez jego realizację chcemy zmotywować i wesprzeć gminy w tym zakresie, a jednocześnie dotrzeć do najuboższych mieszkańców naszego regionu. Staramy się też uzyskać dofinansowanie na działania miękkie, które mają charakter edukacyjny i związany z budową świadomości, który pozwoli nam na stworzenie takich modelowych rozwiązań dla gmin z naszego województwa – powiedział Władysław Ortyl.

 

Kolejny Konwent Marszałków Województw RP odbędzie się w województwie wielkopolskim.

 

Galeria zdjęć: