Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Uczestnicy spotkania stojący w półokręgu 

 

W dniu 15 lipca 2022r. W Muzeum Zamku Tarnowskich w Dzikowie Włodarze 4 miast: Pan Dariusz Bożek - Prezydent Tarnobrzega, Pan Lucjusz Nabereżny -  Prezydent Stalowej Woli Pan Waldemar Ślusarczyk  - Burmistrz Niska oraz Pan Marcin Marzec - Burmistrz Sandomierza oficjalnie podpisali Statut Stowarzyszenia Czwórmiasta.

Uroczyste podpisanie Statutu odbyło się w obecności przedstawicieli strony rządowej: Pani Małgorzaty Jarosińskiej – Jedynak - Sekretarza Stanu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Pana Rafała Webera – Sekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury oraz Pana  Radosława Wiatra – Wicewojewody Podkarpackiego, a także strony samorządowej, którą reprezentowała Pani Ewa Draus  – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Stowarzyszenie Czwórmiasto podpisało porozumienie ramowe o nawiązaniu współpracy  jeszcze w 2019 roku.  Celami porozumienia był rozwój i współpracy pomiędzy miastami oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi miast i regionu.

Silne powiązania społeczno – gospodarcze miast przynależnych do Czwórmiasta oraz potrzeba skierowania szczególnego wsparcia do niniejszego obszaru podkreślane są
w wielu dokumentach strategicznych opracowywanych zarówno na gruncie regionalnym (Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030) jak i krajowym (Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030).  

Aktualnie podpisany Statut Stowarzyszenia Czwórmiasta zakłada współpracę
w następujących dziedzinach:

  • infrastruktura drogowa i kolejowa,
  • kultura i oświata,
  • ochrona środowiska i gospodarka wodna,
  • turystyka, sport i rekreacja,
  • ochrona zabytków,
  • przedsięwzięcia gospodarcze.

Samorząd Województwa, dostrzegając potrzebę zintegrowanego podejścia do opracowania działań strategicznych, mających na celu wsparcie obszaru Czwórmiasta w rozwoju społeczno – gospodarczym, zarekomendował udział Partnerstwa w nowej edycji projektu CWD Plus.

Przy wsparciu doświadczonych ekspertów ze Związku Miast Polskich oraz Fundacji Fundusz Współpracy, opracowane zostaną kluczowe projekty, których realizacja przyczy się do stworzenia spójnej i dobrze rozwijającej się aglomeracji Czwórmiasta.

Oficjalne zawiązanie Stowarzyszenia stwarza także możliwości ubiegania się
o dofinansowanie planowanych do realizacji inwetsycji na obszarze Czwórmiasta w ramach środków europejskich w perspektywie 2021-2027. 

Więcej na ten temat na stronach poszczególnych Partnerów Czwórmiasta,
w zakładkach: Aktualności

Źródło: Zdjęcia Urząd Miasta w Tarnobrzegu