Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grupa ludzi pozuje do zdjęcia

 


 

Autor tekstu: Natalia Mierzwa-Sowa

Kancelaria Zarządu UMWP

Zdjęcia: Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Rzeszowie

 

Oficjalnie otwarto nową siedzibę posterunku policji, która mieści się w nowo powstałym budynku administracji Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. Inwestycja  została dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa III Czysta energia. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

 

W uroczystości wziął udział wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Bardzo cieszy mnie fakt, że przy udziale inwestycyjnym Samorządu Województwa Podkarpackiego powstał tak piękny budynek. Budynek, w którym udało się połączyć komfortowe warunki użytkowania ze zminimalizowanymi kosztami eksploatacjiDzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań architektonicznych i technologicznych osiągnięto cel, jakim była budowa pasywnego budynku – powiedział wicemarszałek Pilch.

 

Całkowita wartość projektu, to ponad 4 mln zł z czego ponad 2 mln zł, to kwota dofinansowania w ramach RPO WP.

 

Zadanie poległo na budowie nowego pasywnego budynku administracyjnego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów, a po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej RPO WP  tj. Marszałka Województwa Podkarpackiego także dla Posterunku Policji w Cieszanowie.

 

Budynek został wyposażony w instalację fotowoltaiczną, która pokrywa jego zapotrzebowanie na energię elektryczną na poziomie prawie 70 % oraz przyłącz do istniejącej już kotłowni biomasowej pozwalającej na pokrycie zapotrzebowania w ciepło w budynku w 100 %. Całkowite ilość energii wytworzona z odnawialnych źródeł energii wynosi ok. 15 MWh/rok, co sprawia, że pokrycie zapotrzebowania budynku w energię z OZE wynosi ok. 78%.

 

Prace inwestycyjne objęły również: roboty ziemne, roboty budowlane konstrukcyjne, niezbędne instalacje grzewcze, wentylację, instalacje elektryczne, energooszczędne oprawy oświetleniowe, instalację BMS, stację ładowania samochodów, instalacje teletechniczne, a także inne roboty niezbędne, aby budynek spełniał standardy budynku pasywnego, który będzie pełnił także funkcje pokazowe.

 

Galeria zdjęć: