Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Czworo ludzi za stołem prezydialnym.

 


Założenia nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i konkurencyjności jako kluczowych czynników rozwoju polskiej gospodarki i województwa podkarpackiego - to główne tematy, jakie poruszono podczas Akademii Funduszy w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczyli minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda oraz wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Konferencja odbyła się w gościnnych progach urzędu marszałkowskiego, a gości witał marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl. Obecni byli m.in. europoseł Bogdan Rzońca, poseł Wiesław Buż, wojewoda Ewa Leniart, wicewojewoda Radosław Wiatr, samorządowcy oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz świata nauki. Były to w zdecydowanej większości osoby, które można określić wspólnym mianownikiem „przyszłych beneficjentów” nowej perspektywy finansowej.

 

 

30 czerwca 2022 r. Komisja Europejska zaakceptowała Umowę Partnerstwa. Z łącznego budżetu 76 mld euro, prawie 13 mld euro zostanie przeznaczone na realizację celu 1 Polityki Spójności (CP1), czyli Bardziej Konkurencyjna i Inteligentna Europa. Będzie on realizowany przy udziale programów krajowych (9,4 mld euro) i regionalnych (3,5 mld euro).

 

Dzięki wynegocjowanej z Komisją Europejską Umowie Partnerstwa Polska jest największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw członkowskich UE. To wielki sukces polskiego rządu pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego - powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda podczas  Akademii Funduszy, kolejnego z  cyklu spotkań o funduszach europejskich i programach rządowych.

 

Województwo Podkarpackie bardzo dobrze dysponuje środkami z Funduszy Europejskich, co potwierdza wiele rankingów. Wkrótce rusza nowa perspektywa i nowy program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. To nowa nazwa dla dawnego Regionalnego Programu Operacyjnego. Alokacja środków finansowych dla naszego województwa to aż 2 miliardy 265 milionów euro. Wiele projektów już czeka na swoją realizację, również przedsiębiorcy, którzy bardzo racjonalnie korzystają z tych pieniędzy będą wciąż rozwijać swoje firmy. Bardzo się cieszę, że w nowej perspektywie będzie funkcjonował program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Mam osobisty stosunek do tego programu, ale ważniejsze jest to, że od pierwszej perspektywy finansowej wyrównuje on różnice w rozwoju gospodarczym, jakie przez lata narastały między tym regionem a resztą kraju. Bardzo dziękuję za dzisiejsze merytoryczne dyskusje. Konferencja poświęcona nowej perspektywie finansowej i źródłom finansowania działalności innowacyjnej, w tym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, wskazała najważniejsze kierunki dla aktywności w obszarze B+R i szeroko rozumianych innowacji – powiedział Władysław Ortyl, marszałek woj. podkarpackiego.    

 

Cieszę się również, że w nowej perspektywie finansowej będziemy wdrażać Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Sukcesem polskiego rządu jest wynegocjowanie kontynuacji tego programu. Nadal będziemy tam inwestować w innowacje biznesowe, wspierać start-upy w ramach Platform Startowych czy też rozwijać infrastrukturę transportową – niskoemisyjny transport publiczny w miastach, a także ponadregionalną sieć dróg i kolei. Będziemy też finansować inwestycje w sieci energetyczne - powiedział minister Grzegorz Puda.

 

Nasze województwa bardzo intensywnie się rozwija właśnie dzięki środkom unijnym, jak również dzięki wielkiej determinacji lokalnego biznesu, nakierowanego na rozwiązania Innowacyjne. Widzimy w nowej perspektywie spore szanse dla nas, a nie chcemy rezygnować z dziedzin, które są dla nas bardzo istotne, jak przemysł lotniczy czy motoryzacyjny, gdzie innowacyjne rozwiązania wynikają z założeń polityki Unii Europejskiej. Województwo Podkarpackie znajduje swoje miejsce choćby w realizacjach na rzecz pozyskiwania nowych źródeł energii, to również Dolina Wodorowa. Jestem pewna, że znajdzie się odpowiednie wsparcie dla rozwiązań start-upowych. Mamy dużo młodych, zdolnych ludzi, którzy są nadzieją na przyszłość -   powiedziała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

 

 

O szczegółowych założeniach nowej unijnej perspektywy finansowej na lata  2021-2027 opowiadała także wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Podczas swojego wystąpienia podkreślała możliwości korzystania z innych programów unijnych, takich jak Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (budżet dla Polski – 2,6 mld euro) czy też Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (budżet dla Polski – 2 mld euro).

 

Przygotowując i realizując perspektywę finansową na lata 2021-2027, mamy na celu nie tylko wzmacnianie  i rozwijanie innowacji, ale także tworzenie systemu zachęt, wsparcia, ułatwień, które zmieniają naszą gospodarkę z tradycyjnych gałęzi rozwoju w kierunku ekologicznej  i cyfrowej transformacji, odnawialnych źródeł energii czy też działalności opartej na współpracy przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych – wyjaśniła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

 

Z funduszy europejskich na lata 2021-2027 Polska realizować będzie działania w ramach pięciu celów polityki spójności oraz celu dodatkowego. Projekty dotyczące działalności B+R (badania+rozwój) oraz wpływające na rozwój innowacyjności będą finansowane w ramach celu polityki 1 tj. bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa.

 

Cel 1 Polityki Spójności będzie wdrażany w trzech Programach Krajowych:

  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW),

oraz w 

  • Programach Regionalnych (w tym m.in. FEP czyli Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 ).

Galeria zdjęć:

Pełna galeria zdjęć na: Facebook | Akademia Funduszy

 

Autor tekstu: Tomasz Leyko (na podst. kom. MFiPR)
Autor zdjęć: Anna Magda
Autor wideo: Michał Hubala

Biuro prasowe UMWP