Otwórz/zamknij mapę strony

Miniatura planszy informującej o nazwie i terminie konferencjiZwiązek Miast Polskich wspólnie z Zarządem Województwa Podkarpackiego zaprasza 16 lipca 2021 roku na konferencję, w trakcie której przybliżymy Państwu korzyści ze zintegrowanego planowania rozwoju na wszystkich szczeblach samorządu. Zachęcamy do rejestracji.

Zestaw znaków graficznych organizatorów

Obecnie obserwujemy ogromne zainteresowania tematyką zintegrowanego planowania rozwoju, co wynika z intensywnych przygotowań do nowego okresu programowania UE 2021-2027, a także rosnącej świadomości JST, że planowanie strategiczne przenosi się na poziom ponadlokalny i obejmuje kilka, a nawet kilkanaście gmin. Wymusza to nie tylko refleksję o wzajemnych powiązaniach funkcjonalnych, ale także o prowadzeniu polityki rozwoju w kontekście wspólnego planowania przestrzennego. Aktualnie obowiązujące oraz przygotowywane akty prawne stanowią krok w stronę integracji wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych, a polityka rozwoju zyskuje bardziej widoczny wymiar terytorialny. Mamy nadzieję, że konferencja nie tylko uporządkuje naszą wspólną wiedzę o systemie prawnym, ale w sposób praktyczny pozwoli samorządom dotknąć tego trudnego i ciągle jeszcze nierozpoznanego zagadnienia.
Tematyka konferencji jest zatem w sposób szczególny adresowana do tych miast i miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), które będą lub planują być objęte zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi (ZIT), a także samorządów tworzących obszary funkcjonalne, które planują skorzystać z innych instrumentów terytorialnych (IIT) lub opracować wspólnie strategię ponadlokalną.
Celem konferencji jest przedstawienie i zarekomendowanie standardu zintegrowanego planowania rozwoju, łączącego wymiar strategiczny oraz przestrzenny. Standard taki wypracowywany jest obecnie w ramach Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD), tj. projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej realizowanego przez Związek Miast Polskich we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi 15 województw. W ramach projektu toczą się prace nad modelem struktury funkcjonalno-przestrzennej w dwóch partnerstwach, w tym w Partnerstwie Kolbuszowskim.

Konferencja będzie zatem okazją do:

 • ukazania, że zintegrowane planowanie rozwoju niesie wiele korzyści i szans, ale stanowi także wyzwanie, gdyż wymaga dalszej profesjonalizacji zarządzania rozwojem. Stąd tak ważne jest systemowe wspieranie samorządów na tej ścieżce zarówno ze szczebla krajowego, jak i regionalnego, a także systematyczna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy samorządami, które proces ten już rozpoczęły;
 • podzielenia się doświadczeniami z projektu „Pilotaż CWD” w zakresie zintegrowanego planowania rozwoju, tj. metodyki i narzędzi, które będą mogły zostać wykorzystane przez inne samorządy w podejmowanych przez nie działaniach planistyczno-strategicznych.

Polskie samorządy coraz częściej planują podjęcie prac nad strategiami obejmującymi więcej niż jedną gminę. Wiele miast i miejskich obszarów funkcjonalnych zakłada w najbliższym czasie przystąpienie do opracowywania planów terytorialnych. Jest to konieczne, by móc skorzystać z instrumentów terytorialnych. Takie podejście wynika wprost z wytycznych Komisji Europejskiej, polskiego rządu, a w konsekwencji także polskich regionów.
Czas organizacji konferencji jest sprzyjający także ze względu na dynamicznie prowadzone prace w dwóch resortach, nad rekomendacją metodyki budowania strategii ponadlokalnych i instrumentów terytorialnych (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz reformą planowania przestrzennego (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii). Udział w konferencji potwierdziła Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Konferencja będzie zatem doskonałą okazją do uzyskania z pierwszej ręki wiedzy na temat tego, jak będą wyglądały planowane zmiany.
Konferencja odbędzie się w Kolbuszowej, w godz. 10.00 – 15.00 oraz będzie transmitowana na Facebooku.

Prosimy o rejestrację poprzez link.
(link otwiera się w nowym oknie)

Serdecznie zapraszamy!

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego

Andrzej Porawski
Dyrektor Biura Związku Miast Polskich


Program konferencji:

10.00 - 10.15 Powitanie i wprowadzenie do tematyki konferencji

 • Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich
 • Józef Kardyś, Starosta Kolbuszowski

10.15 -11.15   Sesja 1: Jakiej polityki terytorialnej oczekują polskie samorządy?

Moderator: Jarosław Komża, Związek Miast Polskich

 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej: Znaczenie programów terytorialnych dla nowej polityki regionalnej
 • Ewa Draus, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego: Partnerstwa jako podmioty polityki terytorialnej w województwie podkarpackim
 • Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich: Redefinicja postrzegania miasta: od gminy miejskiej do miejskiego obszaru funkcjonalnego

11.15 - 12.20   Sesja 2: Model struktury funkcjonalno-przestrzennej a potrzeba   integracji planowania rozwoju

Moderator: Jacek Woźniak, Związek Miast Polskich

 • Marek Karzyński, Związek Miast Polskich: Model struktury funkcjonalno-przestrzennej w pracach ZMP
 • Grzegorz Roman, Związek Miast Polskich: Planowanie rozwoju terytorialnego – potrzeba integracji planowania strategicznego i przestrzennego
 • dr hab. Łukasz Mikuła, dr inż. Przemysław Ciesiółka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu: Model struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategii rozwoju ponadlokalnego (prezentacja wybranych wyników ekspertyzy przygotowanej na zlecenie MFiPR)
 • Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego: Podejście terytorialne na poziomie regionalnym

12.20 - 12.45   Przerwa

12.45 – 13.45   Sesja 3: Wyzwania zintegrowanego planowania rozwoju

Moderator: Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

 • Piotr Zygadło, Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: Instrumenty terytorialne w okresie programowania 2021-2027
 • Michał Gil, Dyrektor Departamentu Planowania Przestrzennego, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Koncepcja Planu Ogólnego
 • dr hab. Andrzej Sztando, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Włączanie zarządzania przestrzenią w zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym

13.45 – 14.20   Sesja 4: Zintegrowanie planowanie – praktyczne doświadczenia

Moderator: dr Paweł Wais, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

 • Elżbieta Wróbel, Partnerstwo Gmin powiatu kolbuszowskiego, Przewodnicząca Rady Partnerstwa
 • Wiesław Marchel, Partnerstwo Gmin powiatu brzozowskiego, Przewodniczący Rady Partnerstwa
 • Adam Dańczak, Partnerstwo Gminy Zagłębia Ambitnej Turystyki, Przewodniczący Rady Partnerstwa
 • Maciej Makselon, Partnerstwo Powiatu Szczecineckiego, Przewodniczący Rady Partnerstwa

14.20-15.00  Podsumowanie konferencji      

 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

 

15:00 - Po konferencji zapraszamy wszystkich stacjonarnych uczestników spotkania do
             udziału w części artystycznej prezentującej dorobek architektury drewnianej oraz
             kultury lasowiackiej, która odbędzie się na terenie Parku Etnograficznego
             w Kolbuszowej (ul. Wolska 36, Kolbuszowa).

Zestaw znaków informacyjnych funduszy europejskich

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego