Otwórz/zamknij mapę strony

Miniatura artykułu

Komisja COTER ds. polityki spójności terytorialnej i budżetu UE Europejskiego Komitetu Regionów przyjęła opinię dotyczącą przyszłości regionalnych portów lotniczych. To duży sukces i szansa dla portu lotniczego „Rzeszów-Jasionka” – podkreśla marszałek Władysław Ortyl, który jako sprawozdawca prezentował dokument. Kolejnym krokiem będzie głosowanie na lipcowej sesji plenarnej Komitetu Regionów.

Marszałek rozpoczął dyskusję na temat przyszłości regionalnych lotnisk i zaprezentował projekt opinii na ten temat, w której zwrócił uwagę na zagrożenia stojące przed lotniskami:

Airport Council International Europe ostrzegła, że 193 porty lotnicze w Europie są zagrożone niewypłacalnością w nadchodzących miesiącach. Porty te łącznie zapewniają 277 000 miejsc pracy i 12,4 mld euro PKB. Do tej grupy zaliczają się głównie regionalne porty lotnicze, które obsługują lokalne społeczności. Z analiz wynika, że w scenariuszu średniookresowym, lotniska nadal stracą kolejne 25 miliardów euro przychodów w 2021 roku w porównaniu z 2019. Eurocontrol oszacował, że ruch lotniczy powróci do poziomu z 2019, w najbardziej optymistycznym scenariuszu dopiero w 2024 roku a w najbardziej pesymistycznym w 2029 roku – mówił marszałek.

Marszałek Ortyl podkreślił znaczenie portów lotniczych w rozwoju regionów:

Regionalne porty lotnicze odgrywają istotną rolę w spójności terytorialnej UE, zwłaszcza w przypadku regionów słabo zaludnionych, peryferyjnych i najbardziej oddalonych. Odgrywają też kluczową rolę w połączeniach oferowanych przez linie lotnicze pasażerom i klientom korzystającym z przewozów towarowych w UE i poza jej granicami – powiedział.

Władysław Ortyl posłużył się przykładem portu lotniczego „Rzeszów – Jasionka”, który przyciąga inwestorów na Podkarpacie:

Lotnisko w Jasionce jest liderem wśród lotnisk regionalnych w Polsce obsługujących do 1 mln pasażerów rocznie. Rozwój lotniska nie tylko przyciągnął firmy handlowe i usługowe, ale także spowodował w przeciągu ostatnich dziesięciu lat znaczący wzrost zainteresowania inwestorów terenami położonymi wokół lotniska. Innowacyjne światłowody, fotowoltaika, zaawansowane systemy informatyczne, komponenty lotnicze - wszystkie te produkty powstają tuż przy naszym lotnisku – mówił Władysław Ortyl.

Marszałek odniósł się także do powiązań lotnictwa z Europejskim Zielonym Ładem, jednocześnie wskazał szanse dla portów lotniczych na dofinansowanie w ramach nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej:

Lotnictwo i regionalne porty lotnicze muszą przyczynić się do realizacji tych celów Unii w zakresie dekarbonizacji, w tym poprzez zastosowanie paliw alternatywnych i poprawę intermodalności, zwłaszcza połączeń lotniczo-kolejowych. Konieczne jest zapewnienie w ramach Polityki Spójności UE na lata 2021-2027 środków europejskich na współfinansowanie w regionalnych portach lotniczych inwestycji wspierających bezpośrednio procesy dekarbonizacyjne oraz wpisujące się w model niskoemisyjnej gospodarki obiegu zamkniętego. Ponadto należy zapewnić regionalnym portom lotniczym możliwość skorzystania ze środków europejskich w ramach krajowych/regionalnych programów,  które będą wdrażane w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – powiedział.

Członkowie komisji COTER zgłosili swoje poprawki, do których w projekcie opinii odniósł się marszałek:

Otrzymaliśmy czterdzieści trzy poprawki, za które dziękuję. Zaakceptowałem w pełni piętnaście poprawek, kolejnych piętnaście odrzuciłem, dodatkowo zaproponowałem sześć poprawek kompromisowych – mówił marszałek:

Zdaję sobie sprawę ,że infrastruktura kolejowa jest niezwykle ważna dla dostępności poszczególnych regionów, ale nie mogę zgodzić się na to, że należy w sposób radykalny zrezygnować z połączeń lotniczych i zastąpić je inwestycjami w połączenia kolejowe i w pociągi dużych prędkości. Zgodziłem się w pełni z opiniami, że  obniżanie emisyjności przez lotnictwo i porty lotnicze wymaga czasu, dlatego musi następować stopniowo. Uznałem, że należy promować stosowanie paliw neutralnych dla klimatu, aby jak najszybciej ograniczyć emisje CO2, ale nie powinno to być związane z utrudnianiem przywrócenia poziomu ruchu lotniczego po pandemii. Zwróciłem uwagę, że regionalne porty lotnicze w określonych regionach peryferyjnych, wyspiarskich lub najbardziej oddalonych znajdują się w szczególnej sytuacji, ale w dobie obecnego kryzysu wsparcia wymaga przeważająca większość regionalnych portów lotniczych – zakończył marszałek.

Dokument roboczy dotyczący przyszłości regionalnych portów lotniczych został zaprezentowany na komisji COTER przez marszałka Władysława Ortyla w lutym bieżącego roku. W lipcu dokument będzie głosowany na sesji plenarnej Komitetu Regionów. Ekspertem pomagającym w tworzeniu opinii był Adam Hamryszczak, prezes spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”, który w przyjęciu opinii widzi szansę dla podrzeszowskiego lotniska:

Przyjęcie opinii na komisji COTER to kolejny krok w walce o zabezpieczenie odpowiednich środków europejskich, czy też pewną elastyczność w zakresie stosowania pomocy publicznej  dla lotnisk regionalnych. Jak dobrze wiemy obecna sytuacja pandemiczna powoduje różnego rodzaju utrudnienia. Myślę, że te działania, które są podejmowane przez marszałka Władysława Ortyla w konsekwencji sprawią, że potrzeby lotnisk regionalnych w zakresie szeroko rozumianej niskoemisyjności, czy też transformacji cyfrowej, ale także zapewnienia bezpieczeństwa, zostaną odpowiednio zaakcentowane w perspektywie unijnej na lata 2021-2027 – powiedział Adam Hamryszczak.

Tekst: D. Kozik

Fot i wideo: M. Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP

 
 
 
 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego