Otwórz/zamknij mapę strony

Miniatura artykułu: Gdzie trafią pieniądze z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych?

Ponad 100 mln złotych rządowej pomocy trafi na drogi wojewódzkie, które ucierpiały podczas powodzi. W trakcie krótkiej konferencji prasowej marszałkowie tłumaczyli dokładnie na jakie fragmenty dróg, w których częściach województwa trafią wspomniane pieniądze.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do samorządów w całej Polsce, a także forma wsparcia, która ma zapewnić zrównoważony rozwój regionom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota, którą otrzymał Samorząd Województwa Podkarpackiego to suma 120 milionów złotych. Większość tej kwoty – 100 mln złotych – przeznaczona jest na naprawę zniszczonych podczas ubiegłorocznej powodzi dróg. Pieniądze te zostaną przeznaczone na remonty dróg, mostów czy kładek. Ponadto przebudowana zostanie nawierzchnia uszkodzonych dróg a systemy odwodnienia zostaną naprawione. Remonty obejmą także umocnienia poboczy, brzegów, skarp i osuwisk. Dzięki temu wsparciu ogółem zrealizowanych zostanie 150 projektów.

Likwidacja szkód powodziowych zawsze trwa. W każdym z poszkodowanych powiatów prowadzone będą prace, których koszt waha się od 5 do 29 mln wsparcia. Poprawione chodniki oraz parkingi tworzą bezpieczeństwo dla mieszkańców i turystów, co wpływa na zwiększenie jakości podróżowania na tych terenach. Program ten pokazuje, że otrzymujemy dofinansowania nie tylko ze środków Unii Europejskiej, ale mamy także wsparcie rządu w kryzysowych momentach, takich jak te powodzie na południu województwa. - powiedział marszałek Władysław Ortyl.

Wśród najważniejszych prac jakie zostaną wykonane w 2021 roku jest zabezpieczenie osuwisk w gminach: Domaradz (10 mln zł), Solina (13 mln zł), Ustrzyk Dolnych (3 mln zł) oraz odbudowy nawierzchni w gminie Krempna (1 mln zł).

Część prac będzie kontynuowanych w 2022 roku. Będzie to m. in. odbudowa nawierzchni w powiecie jasielskim (10,5 mln), w gminach Czarna (8,4 mln zł), Komańcza (8 mln zł), a także zabezpieczenie osuwiska w gminie Jaśliska (12,8 mln zł ).

Sto milionów to wielkie wsparcie dla naszego Województwa Podkarpackiego. To są duże środki, które zostały skierowane na drogi w tych powiatach i gminach, które zostały szczególnie dotknięte ubiegłorocznymi powodziami. Pieniądze przeznaczone dla tych ośmiu powiatów będą zainwestowane w ciągu najbliższych dwóch lat. Głównie będzie to odbudowa 75 km dróg i nawierzchni na które przeznaczona będzie około połowa uzyskanych środków oraz 2100 m osuwisk powstałych po ulewach sfinansowanych z reszty rządowego wparcia – dodał wicemarszałek Piotr Pilch.

Dokładne zestawienie prac drogowych z RFIL w poszczególnych powiatach:

Powiat

typ zadania

długość [km]

wartość [zł]

całkowita

2021

2022

Brzozowski

zabezpieczenie osuwiska

0,25

10 000 000

10 000 000

0

odbudowa nawierzchni

8,11

4 250 000

488 000

3 762 000

razem

8,36

14 250 000

10 488 000

3 762 000

Jasielski

zabezpieczenie osuwiska

0,176

1 000 000

1 000 000

0

odbudowa nawierzchni

14,145

11 244 000

706 440

10 537 560

razem

14,321

12 244 000

1 706 440

10 537 560

Krośnieński

zabezpieczenie osuwiska

0,55

12 857 000

0

12 857 000

odbudowa nawierzchni

7,31

5 210 000

547 100

4 662 900

razem

7,86

18 067 000

547 100

17 519 900

Leski

zabezpieczenie osuwiska

0,098

21 000 000

13 000 000

8 000 000

odbudowa nawierzchni

11,25

7 875 000

78 750

7 796 250

razem

11,348

28 875 000

13 078 750

15 796 250

Rzeszowski

zabezpieczenie osuwiska

0,335

1 990 000

0

1 990 000

odbudowa nawierzchni

-

-

-

razem

0,335

1 990 000

0

1 990 000

Sanocki

zabezpieczenie osuwiska

-

-

-

-

odbudowa nawierzchni

16,1

8 100 000

81 000

8 019 000

razem

16,1

8 100 000

81 000

8 019 000

Strzyżowski

zabezpieczenie osuwiska

-

-

-

-

odbudowa nawierzchni

6,23

4 990 000

49 900

4 940 100

razem

6,23

4 990 000

49 900

4 940 100

Bieszczadzki

zabezpieczenie osuwiska

0,73

3 000 000

3 000 000

0

odbudowa nawierzchni

12,09

8 484 000

84 840

8 399 160

razem

12,82

11 484 000

3 084 840

8 399 160

WP

zabezpieczenie osuwiska

2,139

49 847 000

27 000 000

22 847 000

odbudowa nawierzchni

75,235

50 153 000

2 036 030

48 116 970

ogółem

77,374

100 000 000

29 036 030

70 963 970

Oprócz 100 mln złotych na remont dróg, województwo podkarpackie otrzymało z RIFL 20 mln zł na inwestycje w szpitalach: 4 mln złotych na modernizację Kliniki Ortopedii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, 16 mln złotych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 - prace budowlane w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc, zakup sprzętu medycznego oraz na przebudowę pomieszczeń Kliniki Ginekologii i Położnictwa. Do 28 grudnia 2020 roku można było składać wnioski w ostatniej turze naboru. Samorząd województwa złożył trzy takie wnioski: na węzeł autostradowy w Ropczycach, wkład własny na budowę kolei aglomeracyjnej oraz utworzenie oddziału zakaźnego w szpitalu wojewódzkim w Przemyślu.

Dodatkowym wsparciem, oprócz RFIL, na południe regionu jest „Programu dla Bieszczad” realizowany od 2019 roku . To prawie 14 mln zł, który zakłada realizację kilkunastu zadań na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego. 10 mln złotych pochodzi z budżetu państwa reszta kwoty to wsparcie z budżetu województwa. Większość inwestycji została już zakończona w ubiegłym roku. W ramach programu wyremontowane zostały parkingi, zatoki postojowe, powstały zjazdy i chodniki. Wyremontowana została także droga od Wołosatego do granicy państwa, a w Brzegach Górnych przebudowane zostało skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z powiatową. W roku 2021 zostało do realizacji jedno zadanie: budowa ronda w Cisnej na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 893 i 897.

Sto milionów, które trafia na Podkarpacie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych to nie tylko odbudowa infrastruktury, która jest ważna dla mieszkańców, ale także to odbudowa naszej gospodarki. Głównym beneficjentem tych funduszy są południowe obszary naszego województwa, które w głównej mierze chcą rozwijać turystykę, jako główną branżę gospodarczą, dlatego te działania, które są podejmowane na poprawę infrastruktury i na modernizację są komplementarne z programami podejmowanymi przez Samorząd Województwa na rzecz ożywienia turystycznego takimi jak: odnowa punktów widokowych, budowa ciągów pieszo rowerowych które będą realizowane w najbliższych latach. Zatem pieniądze pozyskane z programu będą służyły nie tylko odnowie infrastruktury, ale będą stanowiły dobra podstawę dla rozwoju gospodarki południowych terenów Podkarpacia – dodała wicemarszałek Ewa Draus.

Dodatkowo w Bieszczadach realizowane są inne inwestycje na drogach wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Odcinek DW 894 Hoczew – Polańczyk, wartość projektu: prawie 69 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO wynosi ponad 58 mln zł oraz odcinek DW 895 Solina – Myczków (etap projektowania) – wartość projektu: to ponad 53 mln zł, z czego finansowanie z RPO wynosi ponad 45 mln zł.

Trwają przetargi także na opracowanie projektów dwóch innych zadań, które oprócz modernizacji drogi obejmują też budowę ścieżek rowerowych: DW 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne, DW 897 Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne

Szkody powodziowe 2021-2022 - mapa

Tekst: M. Konopka, A. Magda
Zdjęcia: A. magda
Video: M. Romankiewicz

 
 
 
 

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego