Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Podkarpackie Forum Terytorialne

Michał Mielniczuk

190729 pftPo raz ósmy obradowało Podkarpackie Forum Terytorialne. Otworzyła je wicemarszałek Ewa Draus. Głównym tematem była prezentacja założeń do Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030.

W forum wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, przedstawicieli partnerów gospodarczych i społecznych, instytucji naukowych, badawczych oraz rozwojowych.

Kształtowanie koncepcji rozwoju regionu, analiza przebiegu i rezultatów wdrażania strategii rozwoju – to główne tematy VIII Podkarpackiego Forum Terytorialnego.

- Dzisiejsze spotkanie jest po to, by przedstawić państwu główne założenia do Strategii Województwa Podkarpackiego na najbliższe dziesięć lat. Strategia jako podstawowy dokument strategiczny polityki regionalnej, odegra w nadchodzących latach ważną rolę w procesie programowania środków publicznych – powiedziała wicemarszałek E. Draus

Podkarpackie Forum Terytorialne (PFT) powołane zostało uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w 2013 r. Zgodnie z zapisami uchwały PFT jest organem opiniodawczo-konsultacyjnym, działającym przy Zarządzie Województwa Podkarpackiego. Pełni funkcje koordynacyjne i monitorująco-ewaluacyjne oraz stanowi płaszczyznę do dyskusji o kierunkach rozwoju regionu, wymiany informacji i doświadczeń między interesariuszami polityki regionalnej z terenu województwa.

 

Tekst.

Krzysztof Witek

Kancelaria Zarządu

Foto.

Michał Mielniczuk

Biuro Prasowe UMWP