logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Ochrona danych osobowych
 

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 19 01

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

190410 UE

O roli inteligentnych specjalizacji rozmawiano m.in. podczas kolejnej sesji Komitetu Regionów. W dwudniowych obradach wziął udział marszałek Władysław Ortyl. Ważnym elementem pierwszego dnia obrad było przyjęcie opinii „Europejski semestr i polityka spójności: skoordynowanie reform strukturalnych i inwestycji długoterminowych”, której sprawozdawcą był przewodniczący partii EKR Rob Jonkman.

Kolejnego dnia odbyła się debata, której tematy zostały zaproponowane przez członków KR-u. Wśród zgłoszonych tematów przez grupy polityczne zostały wybrane trzy, które zostały uznane za szczególnie istotne dla władz lokalnych i regionalnych.

Z aprobatą spotkał się temat zgłoszony przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla "Rola inteligentnych specjalizacji w zwiększaniu zdolności innowacyjnych europejskich regionów".

- Sam proces budowania, a następnie identyfikacji inteligentnych specjalizacji wywołał jedynie pozytywne skutki oraz wzmocnił aktywność środowisk, przedsiębiorców, naukowców, jak również samorządowców, kreujących ten proces. Nastąpił etap policzenia się, zidentyfikowania potencjału, budowania jedności instytucjonalnej wokół klastrów, uczelni, czy samego Komitetu Monitorującego. To bardzo użyteczna i skuteczna inicjatywa Komisji Europejskiej, która pojawiła się w aktualnej kończącej się perspektywie finansowej. Należy jednak przyznać, że droga do wdrożenia inteligentnych specjalizacji nie była łatwa – mówił Władysław Ortyl.

Istotne dla polskiej delegacji było jedno z głosowań. W lutym 2018 r. KR odrzucił polityczną warunkowość ex post, co mogłoby oznaczać, że finansowanie władz lokalnych i regionalnych w Polsce mogłyby zostać zawieszone ze względu na procedurę wszczętą przez Komisję Europejską przeciwko Warszawie. Poprawka grupy EKR, w której stwierdzono, że polityka spójności nie może podlegać żadnym uwarunkowaniom na szczeblu europejskim, na które władze lokalne i regionalne nie mają żadnego wpływu, została z powodzeniem przyjęta jako część ostatecznego tekstu rezolucji.

Sesję plenarną zamknęła debata „Prawa podstawowe i wartości UE” z udziałem Koena Lenaertsa, prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Z kolei jednym z pierwszych tematów podjętych przez członków Komitetu była inauguracja inicjatywy „Miasta i regiony na rzecz integracji migrantów” - wspólne działania na rzecz Europy bardziej sprzyjającej włączeniu społecznemu.

134. sesję plenarną Europejskiego Komitetu Regionów poprzedziła uroczysta ceremonia nadania Foyer w budynku Komitetu Regionów imienia Pawła Adamowicza, w której uczestniczył przewodniczący Komitetu Regionów Karl Lambertz. Zamordowany w styczniu prezydent Gdańska był członkiem Komitetu Regionów.

Justyna Róg

Kancelaria Zarządu  

Statystyka

Odwiedza nas 743 gości oraz 0 użytkowników.