Otwórz/zamknij mapę strony

Nagłówek1 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyła się Konferencja „Innowacje – Pomiary – Akredytacje”, zorganizowana wspólnie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla oraz Podkarpackie Centrum Innowacji.

Była to pierwsza tego typu konferencja, której tematyka dotyczyła podkarpackiego ekosystemu wsparcia badań i rozwoju, w tym nowych wytycznych związanych z akredytacją laboratoriów.
W konferencji udział wzięło blisko 120 osób, w tym: przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki oraz instytucji otoczenia biznesu.

Zaproszonych gości uroczyście przywitała Pani Marszałek Maria Kurowska przedstawiając tematykę wydarzenia oraz podkreślając rolę i znaczenie współpracy nauki z biznesem, a w szczególności istotnego wpływu, jaki w tym procesie pełni Główny Urząd Miar oraz Polskie Centrum Akredytacji.

Następnie, jako pierwszy swój referat wygłosił Pan dr inż. Paweł Fotowicz z Głównego Urzędu Miar, który omówił działania dotyczące współpracy z nauką i przemysłem zawarte w strategicznym planie działania GUM na lata 2018-2021 oraz przedstawił koncepcję budowy kampusu laboratoryjnego.

Fundamentalną rolę metrologii w życiu codziennym oraz przyczyny i warunki ewolucji definicji jednostek jak również korzyści wynikające z redefinicji układu SI wskazała Pani Aleksandra Gadomska z Głównego Urzędu Miar.

Kolejny prelegent Pan Andrzej Kolasa, zastępca Dyrektora PCA, przybliżył rolę akredytacji we wspieraniu przedsiębiorców i innowacyjności gospodarki, wymieniając najważniejsze korzyści płynące z akredytacji.

Tę część konferencji zamknęło wystąpienie Pana Tadeusza Matrasa, kierownika biura ds. Akredytacji z Polskiego Centrum Akredytacji, który przedstawił podstawowe zmiany normy ISO/IEC 17025 oraz harmonogram zmian.

Drugą część konferencji otworzył Prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji, Pan Bartosz Jadam, zapoznając uczestników z ideą PCI oraz z projektem Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu.

Badania prowadzone wśród przedsiębiorców przez Podkarpackie Centrum Innowacji zostały szerzej omówione przez Pana dr Macieja Chrzanowskiego, Brokera Innowacji w Podkarpackim Centrum Innowacji.

Ten blok konferencji zamknęło wystąpienie Pana dr Romana Tabisza reprezentującego Politechnikę Rzeszowską, który z punktu widzenia nauki, zaproponował utworzenie regionalnej sieci laboratoriów badawczych i wzorcujących, podkreślając ich wyjątkowe znaczenie.

Na zakończenie przedstawiciel GC Energy zaprezentował obszar działalności firmy oraz najnowszą inwestycję - Calibron - mobilne laboratorium do szybkiej diagnostyki i naprawy systemów energetycznych, które każdy z uczestników konferencji mógł zwiedzić.

<p>

<p>

Sylwia Kalandyk-Furman
Oddział Kontraktu Terytorialnego i Projektów Własnych
Departament Rozwoju Regionalnego
Foto: Edyta Rusin

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego