logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Ochrona danych osobowych
 

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps pazdziernik 160

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Nagłówek1 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyła się Konferencja „Innowacje – Pomiary – Akredytacje”, zorganizowana wspólnie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla oraz Podkarpackie Centrum Innowacji.

Była to pierwsza tego typu konferencja, której tematyka dotyczyła podkarpackiego ekosystemu wsparcia badań i rozwoju, w tym nowych wytycznych związanych z akredytacją laboratoriów.
W konferencji udział wzięło blisko 120 osób, w tym: przedsiębiorcy, przedstawiciele świata nauki oraz instytucji otoczenia biznesu.

Zaproszonych gości uroczyście przywitała Pani Marszałek Maria Kurowska przedstawiając tematykę wydarzenia oraz podkreślając rolę i znaczenie współpracy nauki z biznesem, a w szczególności istotnego wpływu, jaki w tym procesie pełni Główny Urząd Miar oraz Polskie Centrum Akredytacji.

Następnie, jako pierwszy swój referat wygłosił Pan dr inż. Paweł Fotowicz z Głównego Urzędu Miar, który omówił działania dotyczące współpracy z nauką i przemysłem zawarte w strategicznym planie działania GUM na lata 2018-2021 oraz przedstawił koncepcję budowy kampusu laboratoryjnego.

Fundamentalną rolę metrologii w życiu codziennym oraz przyczyny i warunki ewolucji definicji jednostek jak również korzyści wynikające z redefinicji układu SI wskazała Pani Aleksandra Gadomska z Głównego Urzędu Miar.

Kolejny prelegent Pan Andrzej Kolasa, zastępca Dyrektora PCA, przybliżył rolę akredytacji we wspieraniu przedsiębiorców i innowacyjności gospodarki, wymieniając najważniejsze korzyści płynące z akredytacji.

Tę część konferencji zamknęło wystąpienie Pana Tadeusza Matrasa, kierownika biura ds. Akredytacji z Polskiego Centrum Akredytacji, który przedstawił podstawowe zmiany normy ISO/IEC 17025 oraz harmonogram zmian.

Drugą część konferencji otworzył Prezes Podkarpackiego Centrum Innowacji, Pan Bartosz Jadam, zapoznając uczestników z ideą PCI oraz z projektem Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu.

Badania prowadzone wśród przedsiębiorców przez Podkarpackie Centrum Innowacji zostały szerzej omówione przez Pana dr Macieja Chrzanowskiego, Brokera Innowacji w Podkarpackim Centrum Innowacji.

Ten blok konferencji zamknęło wystąpienie Pana dr Romana Tabisza reprezentującego Politechnikę Rzeszowską, który z punktu widzenia nauki, zaproponował utworzenie regionalnej sieci laboratoriów badawczych i wzorcujących, podkreślając ich wyjątkowe znaczenie.

Na zakończenie przedstawiciel GC Energy zaprezentował obszar działalności firmy oraz najnowszą inwestycję - Calibron - mobilne laboratorium do szybkiej diagnostyki i naprawy systemów energetycznych, które każdy z uczestników konferencji mógł zwiedzić.

<p>

<p>

Sylwia Kalandyk-Furman
Oddział Kontraktu Terytorialnego i Projektów Własnych
Departament Rozwoju Regionalnego
Foto: Edyta Rusin

Statystyka

Odwiedza nas 485 gości oraz 0 użytkowników.