Otwórz/zamknij mapę strony

180824 rpoPODSUMOW

Z przyjemnością mogę dziś powiedzieć, że Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 został wykonany przez nasze województwo w 100 procentach! – powiedział podczas konferencji prasowej marszałek Władysław Ortyl.

To oznacza, że wszystkie środki jakie zostały nam dane, zostały przekazane do beneficjentów, a tym samym wpłynęły na rozwój gospodarki i tworzenie miejsc pracy - dodał marszałek.

Podsumowania RPO WP 2007-2013 i efektów poprzedniej perspektywy finansowej dokonali podczas konferencji prasowej w Rzeszowie marszałek Władysław Ortyl oraz Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

- Musimy wprost powiedzieć jakie znaczenie ten program - z kwotą 1 mld 200 mln euro - miał dla rozwoju regionu, gospodarki, tworzenia miejsc pracy, dla rozwoju społecznego województwa. Był on najważniejszym instrumentem finansowym, wspierał budżet, wspierał projekty, wspierał różnego rodzaju działania, które przyczyniały się do wzrostu województwa - mówił podczas spotkania z dziennikarzami marszałek Ortyl.

- Trzeba przypomnieć, że prawie 60 procent środków zostało przeznaczonych na działania, które wiążą się z przedsiębiorczością, innowacyjnością, infrastrukturą drogową, kolejowa i lotniskiem – czyli najważniejszymi czynnikami, które wpływają na rozwój gospodarczy – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.    

- Dziś możemy mówić o zamknięciu programu, który rozpoczął się w 2007 roku. Wtedy wraz z marszałkiem Zygmuntem Cholewińskim, jako sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego negocjowałem ten program z Komisją Europejską w Brukseli. – przypominał marszałek Ortyl.  

Województwo Podkarpackie w pełni wykorzystało alokację środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Komisja Europejska 27 lipca 2018 r. przekazała „closure letter”- list zamknięcia. W dniu 6 sierpnia 2018 r. wypłaciła na rachunek Ministerstwa Finansów końcową kwotę w wysokości 59 939 347,85 EURO.

Łącznie z wcześniej wypłaconymi środkami daje to łączną kwotę 1 198 786 957 EURO, co stanowi 100% środków przyznanych na RPO WP ze środków EFRR. Komisja Europejska poinformowała również, że złożone przez Zarząd Województwa Sprawozdanie końcowe z realizacji RPO WP 2007-2013 wraz z Końcowym sprawozdaniem audytowym zostały zaakceptowane.

O szczegółach wykorzystania RPO WP 2007-2013 mówił podczas konferencji podsekretarz stanu Adam Hamryszczak, który na różnych etapach i szczeblach pracował przy programie.

- Podkarpackie w pełni wykorzystało swoją szansę. Ze środków programu wyremontowano ponad 1 tysiąc km dróg, wybudowano ponad 80 km nowych dróg i ponad 271 km ścieżek rowerowych. Powstało 32 km wałów przeciwpowodziowych a prawie tysiąc małych i średnich firm otrzymało bezpośrednie wsparcie. Co ma niezwykłą wartość dzięki środkom programu powstało w regionie ponad 5 tysięcy miejsc pracy – wskazywał podsekretarz stanu Adam Hamryszczak.

Z środków RPO WP 2007-2013 wybudowano 58,72 km sieci Internetu szerokopasmowego do której otrzymało dostęp ponad 52 tys. osób, wybudowano ponad 760 km sieci wodociągowej, do której podłączono prawie 200 tys. osób oraz ponad półtora tysiąca km sieci kanalizacyjnej, do której podłączono prawie 80 tysięcy mieszkańców regionu.

- Dziękuję samorządom, przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, beneficjentom programu a także urzędnikom, który przy nim pracowali. Wspólny wysiłek pozwolił na wykorzystanie 100 procent środków – mówił marszałek Władysław Ortyl. Teraz rozpoczynamy już prace nad kolejną perspektywą finansową – dodał marszałek.

 

Aleksandra Gorzelak – Nieduży

Foto Michał Mielniczuk

Video Sebastian Kieszkowski

Biuro prasowe UMWP

  

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego