logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Ochrona danych osobowych
 

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps pazdziernik 160

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

Our Way
Projekt OUR WAY realizowany jest w ramach Programu Interreg Europa na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 01.06.2018 r. do 30.11.2022 r.
Całkowity budżet projektu: 967 244,00 EUR
EFRR: 810 288,90 EUR
Wkład Partnerów: 156 955,10 EUR, w tym wkład województwa: 17 879,70 EUR

Projekt realizowany jest w partnerstwie, które obejmuje 6 regionów:
− Murcia Region Institute of Tourism (Hiszpania – partner wiodący),
− Northern and Western Regional Assembly – Irlandia,
− Podkarpackie Region – Polska,
− Departmental Council of Herault – Francja,
− Hajdú-Bihar County Government – Węgry,
− Chamber of Commerce and Industry – Bułgaria.
Partnerem doradczym jest Europejskie Stowarzyszenie Zielonych Szlaków GREENWAYS (European Greenways Association) z Belgii.

Realizacja projektu ma na celu zachowanie, ochronę, promowanie i rozwijanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Europie, zgodnie z ideą Greenways. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez poprawę instrumentów polityki regionalnej, powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na rzecz inteligentnych specjalizacji, w tym poprawę narzędzi odpowiedzialnych za zarządzanie oraz promocję Greenways.

Celem projektu jest zbudowanie trwałych sieci kontaktów między regionami biorącymi udział w projekcie, poszerzenie regionalnych grup interesariuszy uczestniczących we wdrażaniu wypracowanych wspólnie dobrych praktyk, zgodnych z ideą Greenways.

Projekt ma na celu poprawę koordynacji między kluczowymi podmiotami odpowiedzialnym za wdrażanie polityki regionalnej, opracowanie systemów zarządzania Greenways oraz zidentyfikowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony i utrzymania Greenways; w celu zidentyfikowania instrumentów finansowych Greenways.

Współpraca międzynarodowa, odbywająca się w ramach projektu, ma zasadnicze znaczenie dla identyfikacji, wymiany i transferu dobrych praktyk pomiędzy regionami uczestniczącymi w projekcie i ma na celu zaplanowanie oraz przygotowanie konkretnych planów działań, uwzględniających wnioski wyciągnięte ze współpracy, a także wdrożenie ich w instrumenty polityki regionalnej.

OUR WAY stanowić będzie doskonałe narzędzie wspomagające partnerów w umacnianiu i poprawie polityki w zakresie rozwoju regionalnego oraz przyczyni się do zachowania i promowania dziedzictwa naturalnego i kulturowego za pośrednictwem Greenways.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać za pośrednictwem Internetu pod adresem: https://www.interregeurope.eu/ourway/.

 

 

Statystyka

Odwiedza nas 533 gości oraz 0 użytkowników.