logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

podkarpackie-logo

Ochrona danych osobowych
 

uchw sejmik2
 
uchw zarzad2
 
rcl-rzdowe-centrum-legislacyjne-160x80a
 
zam-publ

sprawy do

WYDANIE AKTUALNE PPS

pps 19 01

ARCHIWALNE PRZEGLĄDY

przeglad-sterta-160

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Operacyjny Rybactwo i Morze

W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyła się konferencja nt. „Innowacyjność jako czynnik dynamicznego wzrostu gospodarczego obszarów wiejskich” realizowaną w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 w zakresie SIR, której to współorganizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Celem konferencji było zapoznanie uczestników z zagadnieniami innowacji w rolnictwie i zbudowanie platformy współpracy na rzecz identyfikacji potrzeb i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, dobrych praktyk w produkcji roślinnej, leśnictwie i rozwoju obszarów wiejskich w ramach SIR.

Samorząd Województwa Podkarpackiego dostrzega potrzebę wspierania lokalnych producentów rolnych, aby zwiększyć ich konkurencyjności na rynku. Organizowanie licznych szkoleń i konferencji ma na celu  zwiększyć  świadomość rolników, podejmowane są także działania na rzecz współpracy sektora nauki z rolnikami z Podkarpacia oraz tworzenia Grup Producenckich oraz promowania produktów ekologicznych na różnego rodzaju imprezach wystawienniczych – mówił Lucjan Kuźniar podczas uroczystego otwarcia konferencji.

Członek Zarządu podkreślał ważne znaczenie innowacji  zakresie przetwórstwa produktów rolnych, ale i ostrzegał przed zagrożeniami jakie niesie żywność modyfikowana genetycznie (GMO) dla zdrowia konsumentów oraz wskazywali na nowe rozwiązania techniczno-technologiczne w przetwórstwie oraz znaczenie Ekoinnowacji.

Podkarpaccy  rolnicy stoją dziś w obliczu podwójnego wyzwania – nie tylko konieczności zwiększenia i unowocześniania swojej produkcji, ale  również osiągnięcia tego w sposób zrównoważony. To właśnie zrównoważona produkcja jest szansą  dla rozwoju obszarów wiejskich, a jednocześnie dla ochrony różnorodności biologicznej, zapewnienia rentowności czy  przeciwdziałania zmianom klimatu.

Uczestnikami spotkania byli wybitni przedstawiciele podkarpackiego świata nauki prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak i prof. dr hab. inż. Krzysztof Kud - Politechnika Rzeszowska oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Pluta z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, dr Grzegorz Wisz - Uniwersytet Rzeszowski, a także rolnicy i przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego z terenu podkarpacia.

Podczas konferencji zostały przedstawione możliwości techniczno-technologiczne i finansowe pozwalające na praktyczne zastosowanie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk pozwalających na uzyskanie efektów ekonomicznych, środowiskowych, edukacyjnych oraz informacyjnych. Spotkanie było również okazją do nawiązania realnej współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami a praktykami, dokonano identyfikacji potrzeb i zagrożeń dla podkarpackiego rolnictwa, a także organizacji grup operacyjnych.

Paweł Tworek
Kancelaria Zarządu UMWP

Statystyka

Odwiedza nas 598 gości oraz 0 użytkowników.