Mocną stroną Podkarpacia jest przemysł związany z inteligentnymi specjalizacjami - lotnictwem, informatyką, branżą motoryzacyjną, jednocześnie stoimy przed wyzwaniem poprawy sytuacji na rynku pracy – tak podczas pierwszego posiedzenia komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mówił marszałek Władysław Ortyl.

Marszałek, jako przewodniczący komitetu monitorującego zapewniał, że powołani członkowie mają solidne podstawy merytoryczne, by zasiadać w tym gremium:

Komitet monitorujący decyduje o tym, jakie są kryteria i zasady wdrażania tych projektów, dlatego dobór osób musi być naprawdę bardzo staranny. Ja chcę powiedzieć, że są to osoby posiadające doświadczenie we wdrażaniu środków europejskich, część z nich pracowała przy ZPORR, Regionalnym Programie Operacyjnym minionej perspektywy, mają kompetencje, reprezentują też instytucje, które są ważne z punktu widzenia absorpcji środków z Funduszy Europejskich. Myślę, że komitet jest bardzo merytoryczny i będzie dobrze pracował – mówił marszałek Ortyl.

Adam Hamryszczak dyrektor Departamentu Zarządzania RPO urzędu marszałkowskiego mówił z kolei o zadaniach komitetu monitorująceg, do których należą:

Najważniejszym i podstawowym zadaniem komitetu monitorującego jest oczywiście zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów zarówno tych, które wynikają z działań związanych z EFS, ale także z EFRR. Ponadto pragnę podkreślić, że komitet monitorujący dla instytucji zarządzającej jest takim organem doradczo-konsultacyjnym i analizuje wszelkie kwestie związane z prawidłowym wykonaniem tego programu.

Dyrektor Hamryszczak podczas spotkania omówił szczegóły nowego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zaprezentował projekt „Strategii komunikacji RPO WP na lata 2014-2020”. Podczas obrad komitetu swoje wystąpienia mieli również przedstawiciele Komisji Europejskiej i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ważną częścią posiedzenia było głosowanie nad regulaminem komitetu monitorującego określającego jego zasady i tryb pracy.

Daniel Kozik
Biuro prasowe UMWP