Zagadnienia zwiazane z renegocjacjami kontraktu terytorialnego, w kontekście inwestycji w infrastrukturę drogową byly głównym tematem spotkania marszałka Władysława Ortyla ze Zbigniewem Rynasiewiczem, sekretarzem stanu w ministerstwie infrastruktury i rozwoju.
 
Piątkowe rozmowy miały typowo roboczy charakter. Uczestniczył w nich również wicemarszalek Wojciech Buczak, członek zarządu Stanisław Kruczek, szefowie departamentów Marta Matczyńska i Lesław Kornak oraz zajmująca się kontraktem terytorialnym Lidia Żarowska. Lesław Kornak szczegółowo omówił plany samorządu związane z budową zjazdów z autostrady oraz możliwości ich realizacji. Rozmawiano również o szczegółach inwestycji, które znalazły się w kontrakcie terytorialnym w tym drogi ekspresowej S19. W tej sprawie planowane są kolejne spotkania z udziałem zainteresowanych stron. 
 
Tomasz Leyko
rzecznik prasowy UMWP
fot. Daniel Kozik