150506wo-studenciCele strategii Podkarpackie 2020, rozwój regionu w kontekście nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dotychczasowe wykorzystanie środków europejskich na Podkarpaciu oraz najważniejsze inwestycje w infrastrukturę, rozwój nauki i przedsiębiorczości w regonie – to tylko niektóre z kwestii, jakie poruszył marszałek Władysław Ortyl  podczas wykładu dla studentów socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Studenci II roku socjologii URz mieli okazję w praktyce odbyć zajęcia w ramach przedmiotu „Polska w Unii Europejskiej”. Na co dzień, na uczelni młodzi ludzie szlifują swa wiedze w tym zakresie pod kierunkiem dr Mieczysława Janowskiego, byłego posła do Parlamentu Europejskiego. Tym razem w siedzibie urzędu mogli wysłuchać wykładu „Rola środków europejskich dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa na przykładzie województwa podkarpackiego” oraz zadać marszałkowi pytania. Studentów zainteresowała między innymi możliwość skorzystania z funduszy unijnych na rozwój własnego biznesu, w ramach projektu „Startupowa Polska Wschodnia”, który realizowany ma być w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Z przyjemnością spotkałem się z Wami. To na was patrzy każdy i od waszej mobilności i zaangażowania będzie zależało to, co będzie działo się w waszych rodzinach, a także jak będzie się zmieniało Podkarpacie – mówił na zakończenie wykładu marszałek Ortyl, zachęcając studentów by swoją przyszłość brali we własne ręce i stawiali na swój rozwój w swoim rodzinnym regionie.

Młodzi socjologowie mieli także okazję poznać szczegóły i cele, jakie przyświecają realizacji RPO WPW na lata 2014-2020, dzięki prezentacji Adama Hamryszczaka, dyrektora Departamentu Zarządzania RPO WP w urzędzie marszałkowskim.

150506 studenci

Aleksandra Gorzelak –Nieduży

fot. Michał Mielniczuk

Biuro prasowe UMWP