Samorząd Województwa Podkarpackiego

Departament Rozwoju Regionalnego

DYREKTOR
Paweł Wais

adres: aleja Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
telefon: 17 747 64 67
email: drr@podkarpackie.pl

  

  

 

 

Zadania departamentu

Odpowiada za strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, nadzorowanie zarządzania strategicznego i przestrzennego oraz współtworzenie w tym zakresie opinii do krajowych dokumentów strategicznych i operacyjnych. Współpracuje z administracją samorządową i rządową w zakresie kreowania i realizacji polityki regionalnej, aktywizacji gospodarczej województwa, a także przygotowania koncepcji rozwojowych regionu.

Menu

Inne strony tematyczne